Spara och läsa in scheman och grupper > Läsa in scheman och gruppinställningar
 
Läsa in scheman och gruppinställningar
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
Viktigt!  När du läser in en inställningsfil för scheman och grupper, tas alla befintliga inställningar för scheman och administratörsgrupper i den nya FileMaker Server-installationen bort och ersätts av inställningarna i inställningsfilen för scheman och grupper. Det går inte att slå samman inställningar för scheman och administratörsgrupper från flera FileMaker-servrar.
Innan du läser in inställningsfilen för scheman och grupper ska du kontrollera att du har skapat en mappstruktur i den nya FileMaker Server-installationen som är identisk med källserverinstallationen. Kopiera databaser, scripts och andra lösningsfiler från källinstallationen till den nya FileMaker Server-installationen, och ange lämpliga behörigheter i macOS. Kopiera inställningsfilen för scheman och grupper till den nya installationen om du installerar på en annan dator. För ytterligare information, se Spara och läsa in scheman och grupper.
1. I Admin Console för den nya FileMaker Server-installationen ska du välja Server-menyn > Läs in scheman och grupper.
2. Klicka på Bläddra (Windows) eller Välj fil (macOS) och navigera till den mapp där du sparade inställningsfilen för scheman och grupper. Du kan läsa in en inställningsfil som sparats med FileMaker Server 14, 15 eller 16.
Standardfilnamnet för FileMaker Server 14 är fms14_settings.settings, såvida du inte har ändrat filnamnet med operativsystemets verktyg.
Standardfilnamnet för FileMaker Server 15 är fms15_settings.settings, såvida du inte har ändrat filnamnet med operativsystemets verktyg.
Standardfilnamnet för FileMaker Server 16 är fms16_settings.settings, såvida du inte har ändrat filnamnet med operativsystemets verktyg.
3. Välj inställningsfilen för scheman och grupper och klicka sedan på Öppna (Windows) eller Välj (macOS).
4. Klicka på Läs in för att läsa in inställningsfilen för scheman och grupper till FileMaker Server.
5. Ersätt alla befintliga scheman och administratörsgrupper i den nya FileMaker Server-installationen med scheman och administratörsgrupper från källinstallationen, om du ombeds göra det.
6. Om dialogrutan Resultat för inläsning av scheman och grupper visas, tittar du på vilka fel som uppstod så att du kan göra nödvändiga korrigeringar.
Kommentar
När du läser in inställningsfilen för scheman och grupper i den nya FileMaker Server-installationen, uppdaterar FileMaker Server automatiskt de relativa sökvägarna i scheman och administratörsgrupper som refererar till mappar, databaser och script som finns i standardstrukturen för databasmappar. Om du flyttade mappar, databaser och scripts till olika mappar i den nya installationen, bör du använda guiden Schema och ändra sökvägarna i alla scheman eller administratörsgrupper så att de refererar till dessa mappar, databaser och scripts i de nya mapparna. Konfigurationsinstruktioner finns i Skapa, redigera, duplicera och radera ett schema.
Vid behov kan du överföra eventuella databaser som saknas och flytta eventuella mappar, scriptfiler, externa filer för scriptordningar eller plugin-program som saknas till de rätta mapparna i den nya FileMaker Server-installationen.
Om du aktiverade e-postmeddelanden för några scheman måste du konfigurera SMTP-serverinställningarna manuellt i den nya FileMaker Server-installationen. Konfigurationsinstruktioner finns i Inställningar för e-postmeddelanden.
Vid behov kan du ändra inställningarna för administratörsgrupper på fliken Allmänna inställningar > Administratörsgrupper så att grupperna fungerar korrekt i den nya installationen. Konfigurationsinstruktioner finns i Konfigurera inställningar för administratörsgrupper.
Relaterade avsnitt 
Spara scheman och gruppinställningar
Överföra databasfiler manuellt