Planera administrationsuppgifter > Skapa, redigera, duplicera och radera ett schema
 
Skapa, redigera, duplicera och radera ett schema
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
Så här skapar du en planerad uppgift:
1. Klicka på Scheman.
2. Klicka på Menyn Schema i Admin Console och välj sedan Skapa ett schema för att öppna guiden Schema.
3. Markera uppgiften du vill ha och klicka sedan på Nästa. Mer information finns i Markera en uppgift.
4. Ange schemadetaljerna och klicka sedan på Nästa för att gå vidare. Schemadetaljerna varierar beroende på vilken typ du har valt. Mer information finns i Välja schemadetaljer.
5. Klicka på Slutför i guiden Schema för att spara ändringarna i schemat.
6. Välj Aktiverad bredvid schemat för att köra det om du inte aktiverade det under Tillval.
Ibland är det enklare att duplicera och redigera ett befintligt schema än att definiera ett nytt.
Så här duplicerar du en befintlig schemalagd plan:
1. Klicka på Scheman och välj sedan ett schema i listan.
2. Klicka på Menyn Schema i Admin Console och välj sedan Duplicera ett schema.
Det markerade schemat kopieras med följande namn: <schemanamn> Kopia.
Tips!  Du kan byta namn på schemat i guiden Schema. Klicka på Menyn Schema i Admin Console och välj sedan Ändra ett schema för att öppna guiden Schema och ändra namnet på schemat vid Tillval.
Så här redigerar du ett schema:
1. Klicka på Scheman och välj sedan ett schema i listan.
2. Klicka på Menyn Schema i Admin Console och välj sedan Ändra ett schema för att öppna guiden Schema.
3. Gör ändringar på de sidor du vill och klicka på Nästa.
4. Klicka på Slutför i guiden Schema för att spara ändringarna.
5. Om det behövs kan du markera Aktiverat bredvid schemat så att det körs.
Så här raderar du ett schema:
1. Klicka på Scheman.
2. Välj ett eller flera scheman i listan.
3. Klicka på Menyn Schema i Admin Console och välj sedan Ta bort markerade scheman.
Obs!  Om du är gruppadministratör måste serveradministratören konfigurera din administratörsgrupp innan du kan skapa, redigera, duplicera och ta bort scheman för databaserna i din gruppmapp. Du kan få mer information av serveradministratören.
Relaterade avsnitt 
Köra FileMaker-script
Köra scriptfiler på systemnivå
Skapa scriptordningsuppgifter
Aktivera och inaktivera scheman
Köra ett schema manuellt
Planera administrationsuppgifter