Vara värd för webbplatser > Vara värd för databaser för XML-frågor
 
Vara värd för databaser för XML-frågor
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
FileMaker anpassad webbpublicering med XML gör att du kan skicka förfrågningar till FileMaker Server och visa, modifiera eller manipulera resulterande data efter behov. Med en HTTP-förfrågan som innehåller rätt frågekommandon och -parametrar kan du hämta FileMaker-data som ett XML-dokument.
Så här gör du för att vara värd för en databas som använder anpassad webbpublicering med XML:
1. I FileMaker Pro öppnar du databasen och redigerar behörighetsuppsättningen för det konto som ska få åtkomst till databasen. Aktivera den utökade behörigheten Tillgång via XML-webbpublicering – endast FMS.
Obs!  Om din FileMaker-databaslösning använder mer än en FileMaker-databasfil måste alla databasfiler som nås med hjälp av XML ha den utökade behörigheten Tillgång via PHP-webbpublicering – Endast FMS aktiverad.
2. I FileMaker Server Admin Console använder du guiden Driftsättning för att aktivera anpassad webbpublicering med XML, om du inte redan har gjort det.
Välj menyn Server > Redigera driftsättning. I guiden Driftsättning bekräftar du dina inställningar och klickar på Nästa tills du kommer till steget Aktivera webbpubliceringsteknologier. Mer information finns i Aktivera tekniker för datadelning och webbpublicering.
3. I Admin Console konfigurerar du inställningarna på fliken Webbpublicering > XML. Mer information finns i Inställningar för XML-webbpublicering.
4. Förbereda databaser för anpassad webbpublicering Se FileMaker Server Guide för anpassad webbpublicering.
5. Överför databasen till FileMaker Server. Mer information finns i Överföra databasfiler med FileMaker Pro.
Obs!  Om mer än en FileMaker-databasfil används i din FileMaker-databaslösning måste alla databasfiler som nås via XML finnas på samma dator.
6. Skicka en HTTP- eller HTTPS-förfrågan i form av en URL-adress som anger XML-syntaxen i FileMaker, ett frågekommando och en eller fler FileMaker-frågeparametrar till Web Publishing Engine via ett HTML-formulär, en HREF-länk eller ett script i programmet eller på webbsidan. Du kan också skriva URL-adressen i en webbläsare.
Information om att ange en URL för XML-data finns i FileMaker Server Guide för anpassad webbpublicering.
Relaterade avsnitt 
Vara värd för webbplatser