Aktivera tekniker för datadelning och webbpublicering
I det här steget av guiden Driftsättning kan du göra följande:
Göra att servern kan fungera som en datakälla via ODBC och JDBC.
Välja vilka tekniker du vill använda för att publicera FileMaker-databaser till webbanvändare på Internet eller ett intranät. Du måste aktivera den här funktionen om du vill använda anpassad webbpublicering för FileMaker Server eller FileMaker WebDirect.
Så här aktiverar du teknikerna för webbpublicering:
1. Om du vill att servern ska fungera som en datakälla via ODBC och JDBC, klickar du på Ja, aktivera ODBC/JDBC för att aktivera delning och Nej, aktivera inte ODBC/JDBC om du vill inaktivera det.
2. Klicka på Ja, aktivera webbpublicering om du vill publicera FileMaker-databaser till webbanvändare, annars klickar du på Nej, aktivera inte webbpublicering.
3. Välj de webbpubliceringsteknologier som du vill använda.
 
För att
Markera
Snabbt och enkelt publicera FileMaker-databaser på webben som ser ut och fungerar ungefär som de gör i FileMaker Pro
FileMaker WebDirect
Tillåta webbtjänster att använda FileMaker Data API för att komma åt FileMaker-databaser.
FileMaker Data API
Skicka HTTP-frågor tillsammans med XML-frågekommandon och parametrar och erhålla FileMaker-data som ett XML-dokument.
XML
Komma åt FileMaker-data med FileMakers API för PHP i PHP-webbprogram.
PHP
4. Om du aktiverar PHP-publicering väljer du om du vill installera den version av PHP som ingår i FileMaker.
 
För att
Markera
Installera den version av PHP som ingår i FileMaker och FileMakers API för PHP
Ja, installera den FileMaker-stödda versionen av PHP
Om du redan har PHP installerat och väljer att använda den motor som levereras tillsammans med FileMaker kommer den PHP-motor som för närvarande är installerad att inaktiveras.
Använda din egen installation av PHP
Nej, använd min befintliga installation av PHP Engine
Om du använder din egen PHP-motor måste du installera FileMaker API för PHP manuellt för att använda PHP-publicering. Instruktioner finns i FileMaker Server Guide för anpassad webbpublicering.
5. Klicka på Nästa för att gå till nästa steg.
Klicka på Bakåt för att återgå till föregående steg eller på Avbryt för att avsluta driftsättningsguiden.
Kommentar
Du kan ändra inställningarna för webbpubliceringstekniken i Admin Console. Du måste dock alltid använda driftsättningsguiden om du vill ändra PHP-motorn. Mer information finns i Vara värd för PHP-webbplatser.
Om du aktiverar webbpubliceringstekniker, rekommenderar FileMaker att du använder SSL för databasanslutningar med ett eget SSL-certifikat installerat.
Du kan ändra ODBC/JDBC-inställningarna under Allmänna inställningar i Admin Console. Mer information finns i Ansluta till externa ODBC-datakällor.
Om du aktiverar den här ODBC/JDBC-inställningen kan klienter använda FileMaker Server som en datakälla för ODBC och JDBC. Se FileMaker Guide för ODBC och JDBC.
Den här OBDC/JDBC-inställningen behövs inte för databaser som FileMaker Pro är värd för och som kommer åt en extern SQL-datakälla via ODBC. Mer information finns i Ansluta till externa ODBC-datakällor.
Relaterade avsnitt 
Ändra en FileMaker Server-driftsättning