Delade databaser > Överföra databasfiler med FileMaker Pro
 
Överföra databasfiler med FileMaker Pro
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
I FileMaker Pro kan du överföra filer från din lokala dator till en FileMaker Server-driftsättning som ska användas som värd. Om du vill överföra filer väljer du Arkiv > Delning > Överför till FileMaker Server i FileMaker Pro. Läs anteckningarna nedan innan du överför filer från FileMaker Pro. Mer detaljer finns i FileMaker Pro Hjälp.
Viktigt!  Om du vill överföra en databasfil måste den först vara stängd.
Kommentar
Innan du kan överföra filer måste du ha kontonamnet och lösenordet för serveradministratören eller för en gruppadministratör som har behörighet att utföra dessa åtgärder på databaser. Mer information finns i Behörighet för FileMaker Server-administratörsgrupp.
Om du är serveradministratör kan du överföra en databas till alla mappar som du har behörighet till. Om du är en gruppadministratör kan du överföra en databas till din gruppmapp.
Du kan överföra krypterade databasfiler. FileMaker Server kan dock inte öppna krypterade databaser automatiskt när de har överförts. När en krypterad fil har överförts måste den öppnas av en serveradministratör eller en gruppadministratör som har behörighet att utföra dessa åtgärder på databaser.
När den överförda databasen har öppnats kontrollerar FileMaker Server om filen har någon form av delning aktiverad. Om ingen delning är aktiverad aktiverar FileMaker Server automatiskt delning för behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst via FileMaker Network (utökade behörigheter [fmapp]). Om du endast aktiverar den utökade behörigheten fmwebdirect för delning via FileMaker WebDirect utan att aktivera fmapp, så kan användare inte komma åt filen med FileMaker Pro.
Om inställningen Var endast värd för lösenordsskyddade databaser är aktiverad för din FileMaker Server-installation får inte databasfilerna som du överför inte ha ett gästkonto som använder behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst, ett Fullständig åtkomst-konto med ett tomt lösenord eller ett Fullständig åtkomst-konto vars lösenord lagras i databasen via alternativet Logga in med i dialogrutan Filtillval. Databasfiler med dessa kontotyper är osäkra och FileMaker Pro tillåter inte att du för över dem när den här inställningen är aktiverad.
Relaterade avsnitt 
Delade databaser
Överföra databasfiler manuellt