Vara värd för webbplatser
 
Vara värd för webbplatser
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
Med FileMaker Server kan du publicera dina FileMaker-databaser på webben på följande sätt:
 
För att
Använd
Se
Få åtkomst till FileMaker-data med hjälp av FileMaker API för PHP i PHP-webbapplikationer
Skicka HTTP-förfrågningar med XML-frågekommandon och parametrar och hämta FileMaker-data som ett XML-dokument
Anpassad webbpublicering med XML
Snabbt och enkelt publicera FileMaker-databaser på webben som ser ut och fungerar ungefär som de gör i FileMaker Pro
Tillåt att webbtjänster får åtkomst till data i FileMaker-databaser med hjälp av ett API som följer REST-arkitekturen (Representational State Transfer).