Testa FileMaker Server > Kontrollera driftsättningens status > FileMaker Data API-information
 
FileMaker Data API-information
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
FileMaker Data API-informationen i fönstret Status visar om åtkomst via FileMaker Data API är aktiverat.
 
Information
Beskrivning
FileMaker Data API
Indikatorn visar om FileMaker Data API-komponenterna fungerar normalt. Mer information finns i Starta och stoppa FileMaker Server-komponenter.
FileMaker Data API-anslutningar är för närvarande öppna
Det antal öppna anslutningar till värdbaserade lösningar via FileMaker Data API:t.
Klicka på för att visa fliken Webbpublicering > FileMaker Data API. Mer information finns i Inställningar för FileMaker Data API.
Relaterade avsnitt 
Felsökning
Kontrollera driftsättningens status