Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för redigering > Sök/Ersätt
 
Sök/Ersätt
Användning 
Data söks/ersätts enligt alternativen som angetts i dialogrutan Sök/Ersätt.
Se även 
Format 
Sök/Ersätt [Med dialogruta: På/Av "<text som ska hittas>"; "<ersättningstext>"; Sök nästa/Ersätt & Sök/Ersätt/Ersätt alla]
Tillval 
Med dialogruta anger om en sammanfattande dialogruta Sök/Ersätt ska visas när Sök/Ersätt-åtgärden slutförts. Att ställa in Med dialogruta till Av förhindrar också att en bekräftande dialogruta visas när Ersätt alla utförs.
Om du vill att användaren ska kunna ange villkor för Sök/Ersätt använder du scriptsteget Öppna Sök/Ersätt.
Utför låter dig välja vilken åtgärd du vill att sök/ersätt ska utföra:
Sök nästa söker efter en instans av söktermen.
Sök och ersätt söker efter en instans av söktermen, ersätter sedan termen och söker efter nästa instans när scriptet körs igen.
Ersätt ersätter markerad text som matchar söktermen med ersättningstermen. När du använder åtgärden Ersätt kanske du måste para ihop scriptsteget Sök/Ersätt med scriptsteget Markera allt.
Ersätt alla söker efter och ersätter alla instanser av söktermen.
Sök efter anger söktermen.
Ersätt med anger text som ersätter instanser av söktermen.
Riktning anger i vilken riktning som sök/ersätt ska söka igenom posterna.
Matcha gemener/VERSALER tar hänsyn till söktermens användning av gemener/versaler i sökningen.
Matcha endast hela ord utesluter sökningar där söktermen ingår i ett annat ord.
Alla poster/sökposter söker i alla poster/sökposter i sökresultatet
Aktuell post/sökpost begränsar sökningen till den aktuella posten/sökposten.
Alla fält söker i alla fält i layouten.
Aktuellt fält begränsar sökningen till det aktiva fältet. Du kan använda scriptsteget Gå till fält för att markera fältet innan Sök/Ersätt utförs.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Nej 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Om Sök/Ersätt inte hittar data som matchar söktermen, returneras inte något fel.
Exempel 1 
Ersätter text i fältet Ombeställningsnivå som matchar sökvillkoren i alla poster utan att meddela användaren.
Gå till fält [Produkter::Ombeställningsnivå]
Sök/Ersätt [Med dialogruta: Av; 1; 3; Ersätt alla]
Exempel 2 
Går till nästa förekomst av produktnamnet i fältet Beskrivning.
Visa anpassad dialogruta ["Vill du söka efter det aktuella produktnamnet i fältet Beskrivning?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Gå till fält [Produkter::Beskrivning]
Sök/Ersätt [Med dialogruta: Av; Produkter::Namn; Hitta nästa]
End If
Exempel 3 
Ersätter specifika termer i det aktuella fältet med postens data.
Visa anpassad dialogruta ["Vill du ersätta platshållartermer med postens data?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Sök/Ersätt [Med dialogruta: Av; "[NAME]"; Kunder::Namn; Ersätt alla]
Sök/Ersätt [Med dialogruta: Av; "[COMPANY]"; Kunder::Företag; Ersätt alla]
Sök/Ersätt [Med dialogruta: Av; "[ADRESS]"; Kunder::Adress; Ersätt alla]
End If
Relaterade avsnitt 
Funktionen Substitute
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)