Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för redigering > Markera allt
 
Markera allt
Användning 
Markerar allt innehåll i det aktiva fältet.
Se även 
Format 
Markera allt
Tillval 
Inga.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Partiell 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Kommentarer 
I FileMaker Go markerar inte set här scriptsteget texten om tangentbordet är dolt på enheten.
Exempel 1 
Markerar innehållet i det aktiva fältet.
Visa anpassad dialogruta ["Vill du markera innehållet i det aktiva fältet?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Markera allt
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)