Referens > Scriptsteg > Scriptstegen Förflytta/Byt läge > Gå till fält
 
Gå till fält
Användning 
Flyttar till angivet fält i aktuell layout.
Se även 
Format 
Gå till fält [Markera/spela upp; <tabell::fält>]
Tillval 
Markera/spela upp anger att FileMaker Pro ska markera allt innehåll i ett fält. Om t.ex. det primära kommandot är Redigera öppnar Markera/spela upp dokumentet i ett läge där det kan redigeras.
Gå till målfält anger målfältet.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Kommentarer 
Om det här scriptsteget anger ett fält på en flikpanel eller på en glidpanel som inte ligger längst fram, väljs det angivna fältet och panelen där det ligger flyttas längst fram på panelkontrollen. Om samma fält visas någon annanstans i layouten och scriptet hittar det fältet först, flyttas dock inte panelen med samma fält framåt. Du kan tvinga FileMaker Pro att hitta ett visst fält genom att tilldela ett objektsnamn till fältet och använda scriptsteget Gå till objekt för att flytta till den instansen av fältet. Om objektet är ett repeterande fält kan du också ange till vilken repetition du vill gå.
Om scriptsteget anger ett fält på ett flytande fönster öppnas det flytande fönstret.
I FileMaker WebDirect:
Markören flyttas till det angivna fältet.
Om målfältet inte syns i webbläsarfönstret, kommer Gå till fält inte att bläddra ned i fönstret för att visa målfältet.
Exempel 1 
Går till layouten Fakturainformation, skapar en post och går till statistikfältet.
Gå till layout ["Fakturainformation"]
Ny post/sökpost
Gå till fält [Fakturor::Sammanfattning]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)