Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för att öppna menyalternativ > Öppna Sök/Ersätt
 
Öppna Sök/Ersätt
Användning 
Öppnar dialogrutan Sök/Ersätt.
Se även 
Format 
Öppna Sök/Ersätt
Tillval 
Inga.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Nej 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Det här är detsamma som att välja Redigera > Sök/ersätt > Sök/ersätt.
Du kan använda det här scriptsteget för att öppna dialogrutan för användare om du angett att användarna inte ska ha tillgång till menyerna i FileMaker Pro.
Kommentarer 
Om du vill utföra åtgärden sök/Ersätt utan att öppna en dialogruta använder du scriptsteget Sök/Ersätt och ställer in alternativet Med dialogruta till Av.
Exempel 1 
Visar en anpassad dialogruta med frågan om användaren vill öppna dialogrutan Sök/Ersätt.
Visa anpassad dialogruta ["Öppna Dialogrutan Sök/Ersätt?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Öppna Sök/Ersätt
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)