Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Dölja eller visa layoutobjekt
 
Dölja eller visa layoutobjekt
Du kan kontrollera layoutobjektens synlighet genom att ange om ett objekt ska döljas eller visas beroende på ett särskilt villkor eller beräkning. Du kan till exempel välja att visa eller dölja särskilda fält i ett frågeformulär baserat användarens svar på en specifik fråga.
Så här betecknar du ett layoutobjekt som dolt:
1. I layoutläget markerar du objektet.
2. Klicka på Granskare Knappen Granskare i layoutlisten. Klicka sedan på Data Data.
3. Vid Dölj objekt vid klickar du på Knappen Penna och anger en beräkning som avgör när objektet ska döljas. Klicka sedan på OK.
4. Du tillämpar villkoret för objektet i Sökläge genom att välja Utför i Sökläge.
Kommentar 
I Layoutläge väljer du menyn Visa > Visa > Dölj villkor om du vill identifiera objekt med ett definierat villkor som gör att de döljs. Sådana objekt visar en etikett Etiketten Dolt objekt i Layoutläge.
Om du delar upp objekt vars synlighet avgörs av en beräkning, kommer beräkningen att raderas. Om du vill spara beräkningen för att kunna använda den senare, kopierar du beräkningen från textrutan "Dölj objekt vid" i Granskaren och sparar den i en annan fil (t.ex. i Anteckningar eller TextEdit) innan du delar upp objekten.
Relaterade avsnitt 
Identifiera etiketter på layoutobjekt
Definiera villkorlig formatering för layoutobjekt
Scriptsteget Uppdatera fönster
Scriptsteget Uppdatera objekt
Funktionen GetLayoutObjectAttribute