Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fönster > Uppdatera fönster
 
Uppdatera fönster
Användning 
Uppdaterar hela innehållet i det aktiva fönstret, inklusive alla relaterade poster.
Se även 
Format 
Uppdatera fönster [Rensa cache-lagrade kopplingsresultat; Rensa cachelagrade data]
Tillval 
Rensa cache-lagrade kopplingsresultat tar bort resultaten av frågor om relaterade poster och gör så att relaterade poster uppdateras. Markera inte detta alternativ om du vet att ditt script inte påverkar relaterade data, och om du vill minimera påverkan på prestandan när du vill hämta relaterade data (särskilt när man delar en databas över ett nätverk).
Rensa cachelagrade data tar bort resultaten av frågor om relaterade ODBC-datakällsposter och gör så att relaterade ODBC-poster uppdateras. FileMaker Pro rensar det interna cache-minnet och uppdaterar postdata. Markera inte detta alternativ om du vet att ditt script inte har åtkomst till ODBC-data.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Det här scriptsteget uppdaterar allt innehåll i det aktiva fönstret, inklusive alla relaterade poster, och uppdaterar synlighetstillståndet för alla objekt med dolda villkor i fönstret. Uppdatering av Windows återupptar även uppdateringen av det aktiva fönstret efter ett Uppdatera inte fönster-scriptsteg.
Du behöver inte välja Rensa cache-lagrade kopplingsresultat för att uppdatera hela fönstret.
Detta script uppdaterar poster (rader) i den aktuella ODBC-tabellen.
Kommentarer 
Om du vill uppdatera ett enskilt layoutobjekt utan att uppdatera hela fönstret kan du använda scriptsteget Uppdatera objekt.
Under FileMaker WebDirect stänger det här scriptet alla öppna flytande fönster.
Exempel 1 
Uppdaterar fältet Total så att skatt och pipsignaler omfattas efter att alla poster har uppdaterats.
Gå till post/sökpost/sida [Första]
Loop
Tilldela fält [Fakturor::Total; Fakturor::Total * Fakturor::Skatt]
Gå till post/sökpost/sida [Nästa; Avbryt efter sista: På]
End Loop
Uppdatera fönster [ ]
Pip
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)
Uppdatera data mellan FileMaker och ODBC-datakällor