Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > Uppdatera objekt
 
Uppdatera objekt
Användning 
Uppdaterar innehåll, villkorlig formatering och synlighetstillstånd för det angivna objektet.
Se även 
Format 
Uppdatera objekt [Objektnamn: <objektnamn>; Repetition: <formel>]
Tillval 
Objektnamn är ett namngivet objekt i aktuell layout. Mer information finns i Namnge objekt.
Repetition (valfritt) ger dig möjlighet att välja vilken fältrepetition som ska uppdateras. Standardvärdet är 1. Det här alternativet ignoreras om objektet inte är ett fält.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 13.0
Beskrivning 
Uppdatera objekt har inte stöd för repetitionstal när synlighetstillstånd uppdateras för ett objekt med ett dolt villkor.
Om det angivna objektet finns i en portal gör Uppdatera objekt att objektet uppdateras i alla synliga portalrader.
Om repetitionsberäkningen returnerar noll eller om uttrycket inte finns uppdateras alla repetitioner.
Kommentarer 
Använd scriptsteget Uppdatera fönster om du vill uppdatera alla objekt i det aktuella fönstret.
Exempel 1 
Låter användare logga in med ett annat konto och uppdaterar synlighetstillståndet för konfidentiellt objekt. Det konfidentiella objektet döljs när användaren inte är inloggad med administratörskontot.
Logga in igen [Med dialogruta: På]
Uppdatera objekt ["Konfidentiellt"]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)