Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Identifiera etiketter på layoutobjekt
 
Identifiera etiketter på layoutobjekt
Om du vill visa etiketterna väljer du Visa > Visa i layoutläget, och sedan väljer du den typ av etikett du vill visa. När du flyttar markören över en etikett visas ett verktygstips med information om objektet, t.ex. platshållartexten för ett fält eller villkoret för att ett objekt ska vara dolt.
 
Etikett
Beskrivning
Etikett för platshållartext
Platshållartext. Den här etiketten visas på fält där platshållartext har lagts till. Mer information finns i Lägg till och ändra ledtext.
Etikett för villkorlig formatering
Villkorlig formatering. Den här etiketten visas på ett objekt som har formaterats villkorligt. Mer information finns i Definiera villkorlig formatering för layoutobjekt.
Markering för objektscripttriggers Markering för objektscripttriggers för små objekt
Objektscripttrigger. En av de här etiketterna visas på objekt som har tilldelats scripttriggers. (Storleken på objektet avgör vilken markering som visas.) Mer information finns i Konfigurera scripttriggers för objekt.
Etikett för layoutscripttrigger
Layoutscripttrigger. Den här etiketten visas nere i högra hörnet i layouter som har tilldelats layoutscripttriggers.
I dialogrutan Hantera layouter visas en markering på mappikonen Markering för layoutscripttrigger i dialogrutan Hantera layouter intill ett layoutnamn för vilket scripttrigger har ställts in. Mer information finns i Konfigurera scripttriggers för layouter.
Grön snabbsökningsetikett Gul snabbsökningsetikett Grå snabbsökningsetikett
Snabbsökning. De här etiketterna visas på fält där du kan använda snabbsökning. En grön etikett betyder att det går att söka i fältet. En gul etikett betyder att det går att söka i fältet, men att sökningen kan ta längre tid än för fält med grön etikett. En grå etikett betyder att layouten är inaktiverad för snabbsökning. Mer information finns i Konfigurera snabbsökning.
Etikett för verktygstips
Verktygstips. Den här etiketten visas på objekt som har tilldelats verktygstips. Mer information finns i Lägga verktygstips till layouter.
Knappetikett
Knapp. Den här etiketten visas på knappobjekt i layoutläget. Mer information finns i Definiera eller ändra en knapp.
Etikett för flytande fönster
Flytande fönster-knapp. Den här etiketten visas på flytande fönster-knappar i layoutläget. Mer information finns i Arbeta med flytande fönster i layouter.
Dolt villkor på objektetiketten
Dölj villkor. Den här etiketten visas på ett objekt med ett definierat villkor som gör att de döljs. Mer information finns i Dölja eller visa layoutobjekt.