Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fönster > Nytt fönster
 
Nytt fönster
Användning 
Skapar ett nytt fönster baserat på förgrundsfönstret.
Se även 
Format 
Nytt fönster[Stil: Dokument/Flytande dokument/Dialog/Kort; Namn: <namn på fönster>; Med layout: <namn på layout>; Höjd: <n>; Bredd: <n>; Överkant: <n>; Vänsterkant: <n>]
Tillval 
Du kan välja någon av följande fönsterstilar:
Dokumentöppnar ett dokumentfönster.
Flytande dokument öppnar ett flytande dokumentfönster.
Dialogöppnar ett dialogfönster.
Kart öppnar ett kort.
Du kan ange följande fönsterinställningar:
Fönsternamn är namnet på det nya fönstret. Fönsternamn behöver inte vara unika.
Layout är namnet på den layout som ska användas.
Höjd är det nya fönstrets höjd i punkter.
Bredd är det nya fönstrets bredd i punkter.
Från överkant är det nya fönstrets avstånd i punkter från skärmens överkant (eller för ett kort, från överkanten av layouten i det överordnade fönstret).
Från vänster är det nya fönstrets avstånd, i punkter, från skärmens vänsterkant (eller, för ett kort, från vänsterkanten på det överordnade fönstret).
Du kan ställa in följande fönsteralternativ:
Stäng aktiverar stängningsknappen i fönstrets rubrikrad.
Minimera aktiverar minimeringsknappen i fönstrets rubrikrad.
Maximera aktiverar maximeringsknappen i fönstrets rubrikrad.
Dämpa överordnat fönster gör layoutområdet i det överordnade fönstret för ett kort mörkare.
Ändra storlek låter användaren ändra fönstrets storlek.
I menyraden visas området överst i fönstret som visar den installerade menyuppsättningen. Det här alternativet stöds inte i macOS eller om det aktiva fönstret är ett kort.
Verktygsfält visar eller döljer statusverktygsfältet i FileMaker Pro och verktygsraden och redigeringsraden i FileMaker Go.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Partiell 
Anpassad webbpublicering 
Partiell 
FileMaker WebDirect 
Partiell 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Det här scriptsteget skapar ett nytt dokumentfönster, flytande dokumentfönster, dialogfönster eller kort. Det är inte nödvändigt att ange värden för varje alternativ. Om inget värde angetts använder FileMaker Pro det standardvärde som hör till Fönster > Nytt fönster.
Se Arbeta med fönster och Om fönsterstilar.
Kommentarer 
Om du inaktiverar både maximerings- och minimeringsknappen visas inte de knapparna i fönstrets namnlist.
Du kan använda ett script eller ett knappscriptsteg om du vill kontrollera ett fönster, även om fönsterkontroller inaktiveras i fönstrets namnlist.
I FileMaker WebDirect och Anpassad webbpublicering öppnar det här scriptsteget ett nytt virtuellt fönster i webbläsaren. Inaktiva virtuella fönster förblir öppna men visas inte. Använd scriptsteget Välj fönster om du vill ändra aktuellt (aktivt) virtuellt fönster. Inställningar för fönsterstilar stöds inte.
FileMaker WebDirect har inte stöd för fönsterstilsalternativet Kort.
FileMaker Go har inte stöd för fönsterstilsalternativ Flytande dokument och Dialog. FileMaker Go har även stöd för alternativen för positionering och fönstren för storleksändring enbart för kort, och visar alltid dokumentfönster i helskärm.
Exempel 1 
Öppna ett nytt kort med layouten Kunder och sorterar posterna efter fältet Kund-ID.
Nytt fönster [Stil: Kort; Med layout: "Kunder" (Kunder)]
Sortera poster efter fält [Fallande; Kunder::Kund-ID]
Exempel 2 
Går till layouten Skriv ut fakturor i ett nytt flytande fönster och går till granskningsläget.
Nytt fönster [Stil: Flytande dokument; Namn: "Skriv ut fakturor"; Med layout: "Skriv ut fakturor" (Fakturor); Överkant: Get ( FönsterÖverkant ) + 25; Vänster: Get ( FönsterVänsterkant ) + 25]
Granska [Paus: Av]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteget Gå till layout
Definiera beräkningsfält
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)