Lägga till och visa data > Ange data i poster > Arbeta med data i tidsfält
 
Arbeta med data i tidsfält
När du matar in data i tidsfält anger du klockslaget enligt den systeminställning som användes när filen skapades. Ange klockslaget (eller tidsangivelsen) enligt något av följande:
timmar: 12
timmar och minuter: 12:20
timmar, minuter och sekunder: 12:20:45
timmar, minuter, sekunder och hundradels sekunder: 12:20:45,89
Kommentar 
Om du bara skriver en siffra tolkar FileMaker Pro detta som timmen (om du skriver 5 i ett tidsfält indexeras det som 5:00:00).
Ange klockslaget i 24- eller 12-timmarsformat, med eller utan AM och PM. (AM är en förkortning för ante meridiem, dvs. på förmiddagen före klockan 12:00.)
Du kan ange en negativ tidsangivelse i ett tidsfält, t.ex. –8:40:00. Du kan inte ange en negativ tid om Av typen har angetts på fliken Kontroll bland fälttillvalen. Mer information finns i Definiera fältkontroll.
För ODBC-datakällor är parametrarna för tidsfält begränsande. Minuter och sekunder måste anges i intervallet 0 till 59 och timmar måste anges i intervallet 0 till 23. Negativa tidsvärden stöds inte.
Relaterade avsnitt 
Öppna filer med annorlunda systeminställningar
Söka efter tal, datum, klockslag och tidsstämplar
Om tidsfält
Ange utformning för tidsfält
Ange tillval för fält
Sätta in aktuellt datum eller andra variabler i ett fält