Skapa en lösning > Ange tillval för fält
 
Ange tillval för fält
Du kan ange tillval för fält när du definierar ett fält eller vid en senare tidpunkt. Du kan ange tillval för:
att ange standarddata i fält och göra datainmatningen snabb, korrekt och konsekvent (t.ex. kan FileMaker Pro utföra en beräkning som automatiskt formaterar ett telefonnummer)
att jämföra data med inställda kontrollkrav
att skapa ett repeterat fält
att indexera och lagra data
att lagra containerdata externt (se Om hur du konfigurerar containerfält)
att lagra ett globalt värde
ange furigana-inmatningstillval (endast japanska fält)
Du kan lägga till, ändra och ta bort tillval för datainmatning, kontroll, repetition, lagring och indexering för alla fälttyper utom statistikfält. Du kan bara ange indexerings- och lagringstillval för beräkningsfält.
Befintliga poster uppdateras inte om du ändrar fälttillval. Du kan söka efter befintliga poster och ändra informationen om det behövs.