Söka efter poster > Söka efter tal, datum, klockslag och tidsstämplar
 
Söka efter tal, datum, klockslag och tidsstämplar
När du anger sökvillkor för sökfrågan ska tal, datum, klockslag och tidsstämplar alltid skrivas in i motsvarande fälttyp (eller i beräkningsfält som returnerar motsvarande fälttyp) så att de beter sig som önskat när du ska söka efter dem.
Så här söker du efter tal, datum, klockslag och tidsstämplar:
1. Öppna en sökpost.
Mer information finns i Skapa en sökpost.
 
Om du vill söka efter ...
... skriver du så här i fältet:
Exempel
Ett tal
Talet
0,50 hittar 0,5, 0,50 och 0,50kr
En eller flera numeriska siffror
Tecknet # för varje siffra.
# hittar 3 men inte 30
## hittar 30 men inte 3 eller 300
#3 hittar 53 och 43 men inte 3
ett booleskt (logiskt) tal
1 om du vill söka efter sanna värden
0 om du vill söka efter falska värden
1 hittar 1
0 hittar 0
Ogiltiga data (fält utan numeriska siffror)
?
? hittar tolv men inte 12 eller tolv30
Ett datum
Datumet i form av siffror, avgränsade med en giltig datumavgränsare (t.ex. snedstreck eller bindestreck).
Obs! Mer information om hur du anger datum med hjälp av den nedrullningsbara kalendern finns i Arbeta med data i datumfält
2019-03-03 hittar 2019-03-03, 3 mars 2019 samt 3/3 2019
Dagens datum
//
// hittar 4 april 2019 (om aktuellt datum är den 4 april 2019)
En tid
Klockslaget i form av siffror, avgränsade med kolon.
12:53:09 hittar 12:53:09
En tidsstämpel
Datumet i form av siffror, avgränsade med ett giltigt datumavgränsningstecken, och klockslaget i form av siffror, avgränsade med kolon.
2019-03-03 12:59:09 hittar 2019-03-03 12:59:09.
Ogiltiga datum, klockslag eller tidsstämplar
?
? hittar Nästa tisdag eller 2019-02-33 i ett datumfält eller midnatt i ett tidsfält.
Datum för en veckodag
Veckodagen
Obs! I veckodagssökningar är både fullständiga och korta veckodagsnamn (t.ex. fredag eller fre) tillåtna
Tisdag hittar alla datum som infaller på en tisdag
=tor hittar alla datum som infaller på en torsdag
Ett giltigt värde för en datum- eller tidskomponent i ett datum, ett klockslag eller en tidsstämpel
* eller lämna komponenten ospecificerad och ange de andra komponenterna som du vill söka efter
*-05-12 hittar den 12 maj vilket år som helst
-05-12 hittar den 12 maj innevarande år
*:15 hittar tidpunkter 15 minuter efter varje timme
*-01-01 19.00 hittar tidsstämplar klockan 19 den 1 januari vilket år som helst
Informationsintervall
2. Klicka på Utför sökning i statusverktygsfältet.
Kommentar 
När du utför sökningar på veckodagar och ha ställt in systemformatet till något annat än engelska kan du använda de engelska namnen på dagar samt deras förkortningar. De engelska namnen stöds i alla systeminställningar. Mer information finns i Öppna filer med annorlunda systeminställningar.
När du utför sökningar på veckodagar beror den första dagen i veckan på dina systeminställningar. Söndag är den första dagen i veckan för språk som engelska, japanska och koreanska.
Relaterade avsnitt 
Om numeriska fält
Om datumfält
Om tidsfält
Om tidsstämpelfält