Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera och ställa in fältobjekt i layoutläge > Ange utformning för tidsfält
 
Ange utformning för tidsfält
1. Markera ett eller flera tidsfält eller beräkningsfält med tidsresultat i layoutläget.
2. Klicka på Granskare Knappen Granskare i layoutlisten. Klicka sedan på Data Data.
3. I området Dataformatering klickar du på Tid Knappen Klockslag och väljer sedan formaten som du vill använda i listan Format.
 
Om du vill visa klockslag
Gör så här
Exakt som de matas in
Vid Format väljer du Som de anges.
I ett fördefinierat format
Vid Format väljer du ett format i listan.
Med inledande nollor (som i 05:09:02) eller inledande blanksteg (som i 5: 9: 2)
Vid Inledande tecken väljer du alternativ.
Med en annan japansk tidsvisning (om du använder ett typsnitt som innehåller japanska tecken)
Under Japanska väljer du en Siffertyp.
Med annan textutformning
Välj textattribut på fliken Utseende Utseende i Granskaren. Mer information finns i Ange textutformning för fält.
Använda de aktuella systeminställningarna för tider
Vid Format väljer du Kort systemtid (till exempel 8:23) eller Lång systemtid (till exempel 8:23:54).
Tider formateras baserat på systeminställningarna som är aktuella när filen öppnas.
Om du vill visa hundradels sekunder i tidsformatet, fortsätter du med nästa steg.
4. Klicka på fliken Data Data och sedan på Numeriskt Knappen Tal i området Dataformatering.
5. Välj önskade formateringstillval.
Endast två tillval påverkar hur sekunder visas: Fast antal decimaler och Decimaltecken.
6. Tryck på Retur eller tabbtangenten eller klicka utanför Granskaren för att ändringarna ska gälla.
Relaterade avsnitt 
Om tidsfält
Ange format för fält som innehåller siffror