Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Tekst opmaken > Velden en tekst opmaken voor verticaal schrift
 
Velden en tekst opmaken voor verticaal schrift
Als uw besturingssysteem is geconfigureerd om de invoer van Japanse tekst te ondersteunen, kunt u veld- en tekstobjecten die Japanse tekst bevatten zodanig opmaken dat de tekst in verticale richting wordt weergegeven. Bij het verticale schrift worden tekens van boven naar beneden weergegeven en gelezen, en worden ze in opeenvolgende kolommen geplaatst, die verticaal en van rechts naar links worden weergegeven.
U kunt op twee manieren tekst in een lay-out verticaal opmaken. De opmaak die u kiest, is afhankelijk van de paginarichting van de lay-out. Voor elk tekstobject of veld kunt u:
Alleen de tekens roteren, maar niet het veld of het tekstobject. In dit geval wordt elk teken 90 graden linksom gedraaid, maar worden de tekens nog steeds van links naar rechts weergegeven en blijven de kolommen horizontaal staan.
Zowel de tekens als het veld of tekstobject roteren. In dit geval wordt elk teken 90 graden linksom geroteerd en wordt het tekst- of veldobject eveneens 90 graden linksom gedraaid, zodat de tekens op het scherm in verticale richting worden weergegeven, waarbij de tekens van boven naar beneden in verticale kolommen worden weergegeven.
Opmerking  Alfabetische en numerieke tekens op halve breedte (Hankaku) worden niet geroteerd wanneer u Naast elkaar selecteert, maar alfabetische en numerieke tekens op volledige breedte (Zenkaku) worden wel geroteerd. Wanneer voor bijvoorbeeld een adresveld dat getallen op halve breedte voor het huisnummer bevat, Naast elkaar is opgegeven, blijven de getallen op halve breedte hun oorspronkelijke richting behouden. U kunt functies gebruiken om alfabetische of numerieke tekens op halve breedte te converteren naar tekens op volledige breedte of Chinese getallen. Zie het gedeelte met de opmerkingen onderaan voor meer informatie.
In de tabel hieronder zijn de beschikbare opmaakopties weergegeven:
 
Oorspronkelijke Japanse tekst
Alleen tekens worden geroteerd
Zowel de tekens als het object worden geroteerd
Halve breedte:
Oorspronkelijke Japanse tekst (voorbeeld in Hankaku-schrift)
Volledige breedte:
Oorspronkelijke Japanse tekst (voorbeeld in Zenkaku-schrift)
Halve breedte:
Alleen de tekens roteren (voorbeeld in Hankaku-schrift)
Volledige breedte:
Alleen de tekens roteren (voorbeeld in Zenkaku-schrift)
Halve breedte:
Zowel de tekens als het object roteren (voorbeeld in Hankaku-schrift)
Volledige breedte:
Zowel de tekens als het object roteren (voorbeeld in Zenkaku-schrift)
Zo maakt u velden en tekstobjecten op voor verticaal schrift:
1. Selecteer in de lay-outmodus de velden en tekstobjecten die u verticaal wilt instellen.
Tip  U kunt alle tekstobjecten in een lay-out selecteren door te klikken op Tekstgereedschap Tekstgereedschap in de statusbalk en Bewerken > Alles selecteren te kiezen.
2. Als u de tekens 90 graden linksom wilt roteren, kiest u op de menubalk Opmaak > Tekstrichting > Naast elkaar.
Alle tekst (behalve alfabetische en numerieke tekens op volledige breedte) wordt geroteerd weergegeven.
3. Als u de geselecteerde veldobjecten en tekstobjecten wilt roteren zodat tekstkolommen verticaal worden weergegeven, kiest u Ordenen > Roteren.
Opmerkingen 
Afhankelijk van de manier waarop u de lay-out afdrukt, is het mogelijk beter om de paginarichting van de lay-out te wijzigen. Hiertoe kiest u Bestand > Printerinstelling (Windows) of Pagina-instelling (macOS) en stelt u de paginarichting in op Staand of Liggend.
In de modus Schermafdruk kunt u ook in de statusbalk klikken op Printerinstelling (Windows) of op Pagina-instelling (macOS).
Wanneer u in de bladermodus tekst in een geroteerd veld selecteert of in de lay-outmodus tekst in een geroteerd tekstobject selecteert, wordt de tekst tijdelijk niet-geroteerd weergegeven wanneer u de tekst bewerkt.
Zo nodig kunt u ook afbeeldingen roteren om ze aan te passen aan de verticale tekst. Raadpleeg Objecten ordenen voor meer informatie.
In plaats van gegevens opnieuw in te voeren, kunt u functies gebruiken om alfabetische of numerieke tekens op halve breedte te converteren naar tekens op volledige breedte of Chinese getallen. Als u de tekens met een functie wilt converteren, definieert u een nieuw berekeningveld dat de geschikte functie bevat en plaatst u het in de lay-out. De volgende functies zijn beschikbaar. Raadpleeg Tekstfuncties voor meer informatie.
 
Veldtype
Functie
Conversietype
Tekst
RomanZenkaku
getallen of alfabetische tekens op halve breedte naar volledige breedte
Tekst
KanaZenkaku
Katakana op halve breedte naar volledige breedte
Tekst
KanjiNumeral
getallen op halve breedte naar Chinese getallen
Numeriek
NumToJText
getallen op halve breedte naar volledige breedte
U kunt ook tekens op volledige breedte weergeven voor getal-, datum- en tijdvelden door hun veldopmaak te wijzigen. Meer informatie vindt u in deze Help-onderwerpen:
Opmaak opgeven voor velden die getallen bevatten
Opmaak opgeven voor datumvelden
Opmaak opgeven voor tijdvelden