Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Veldobjecten opmaken en instellen in de modus Lay-out > Opmaak opgeven voor velden die getallen bevatten
 
Opmaak opgeven voor velden die getallen bevatten
1. Selecteer in de lay-outmodus een of meer getalvelden, berekeningvelden met numerieke resultaten of resumévelden.
2. Klik op Infovenster Knop Infovenster in de lay-outbalk en klik vervolgens op het tabblad Gegevens Gegevens.
3. Klik in het onderdeel Gegevens opmaken op Getal Knop Getal en kies een formaat dat u wilt gebruiken uit de lijst Opmaak.
 
U wilt getallen als volgt weergeven
Gaat u als volgt te werk
Zo nodig afronden of de wetenschappelijke opmaak gebruiken zodat het getal binnen de standaardveldbegrenzingen past
Selecteer Algemeen bij Opmaak.
Precies zoals ze zijn ingevoerd (als de waarde uit meer cijfers bestaat dan in het veld passen, wordt in het veld een vraagteken (?) weergegeven).
Selecteer Zoals ingevoerd bij Opmaak.
Als een logische waarde (een waarde die meestal wordt uitgedrukt als een keuze tussen twee waarden, bijvoorbeeld nul of niet-nul)
Selecteer Logische waarde bij Opmaak.
Als u de standaardwaarden wilt wijzigen, typt u een nieuwe waarde van maximaal zeven tekens bij Toon cijfers (niet nul) als en Toon nullen als (bijvoorbeeld “Ja” en “Nee”).
Als een decimaal getal
Selecteer Decimaal bij Opmaak.
Als u wilt dat elke waarde met hetzelfde aantal cijfers wordt weergegeven, schakelt u het selectievakje Vast aantal decimalen in en typt u een waarde. (Een positieve waarde duidt op het aantal cijfers na de komma; een negatieve waarde duidt op het aantal cijfers voor de komma.)
As u een eenheid voor een getal wilt opgeven, typt u het symbool dat u voor de eenheid wilt weergeven en kiest u een van de opties in de lijst Opmaak om op te geven waar het teken moet worden ingevoerd.
Kies een notatie en kleur voor negatieve getallen, wijzig het scheidingsteken voor decimalen en kies een teken dat duizendtallen elke drie cijfers scheidt.
Als u een kanji-scheidingsteken wilt toevoegen, klikt u op Kanji-scheidingsteken en kiest u de optie elke vierde plaats of volledige notatie.
Als een percentage. (FileMaker Pro vermenigvuldigt de waarde met 100 en geeft deze weer met een percentageteken (%).)
Selecteer Procent bij Opmaak.
Als valuta
Selecteer Valuta bij Opmaak.
Niets tonen als het getal nul is
Selecteer Decimaal bij Opmaak. Selecteer vervolgens Getal niet tonen indien nul.
De huidige systeeminstellingen gebruiken voor decimalen en scheidingstekens voor duizendtallen
Selecteer Systeeminstellingen in het onderdeel Scheidingstekens.
FileMaker Pro geeft het decimale scheidingsteken en het scheidingsteken voor duizendtallen weer op basis van de huidige systeeminstellingen wanneer het bestand wordt geopend.
Met een ander type Japanse cijfers (als u een lettertype gebruikt dat Japanse tekens gebruikt)
Kies bij Opmaak een soort weergave.
Met een andere tekstopmaak
Selecteer tekstopties op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk in het infovenster. Raadpleeg Tekstopmaak opgeven voor velden.
4. Druk op Enter of Tab of klik buiten het infovenster om de wijzigingen toe te passen.
Opmerkingen 
Als u de Standaard getalopmaak opgeeft en het veld bevat een waarde met tien of meer cijfers, geeft FileMaker Pro het getal weer in de wetenschappelijke opmaak of afgerond, of worden zo nodig beide methoden toegepast zodat het getal binnen de standaard veldbegrenzingen past. Wordt voor een getal de wetenschappelijke opmaak gebruikt, dan ziet u een decimaal getal uitgedrukt als macht van tien. Zo wordt het getal 123.456.789.000 weergegeven als 1.2346E+11. Als een veldwaarde minder dan tien cijfers bevat, is het resultaat van de opmaak Algemeen gelijk aan het resultaat dat u krijgt wanneer u Zoals ingevoerd selecteert.
Als FileMaker Pro in een veld een cijfer als een vraagteken weergeeft, moet u in de lay-outmodus de veldbegrenzingen aanpassen om de volledige waarde zichtbaar te maken. (Wanneer u een lay-out afdrukt met een veld waarin een vraagteken is weergegeven, drukt FileMaker Pro zoveel mogelijk cijfers af en worden de overige cijfers afgekapt.)
Getallen waarvoor u decimale opmaak hebt ingesteld, worden afgerond wanneer het aantal decimalen het opgegeven vaste aantal decimalen overschrijdt. Als u bijvoorbeeld 789,78 invoert en 3 vaste decimalen opgeeft, ziet u in het veld de waarde 789,780. Geeft u 0 vaste decimalen op, dan ziet u 790 en bij -2 vaste decimalen ziet u 800. In FileMaker Pro wordt echter het afgeronde getal opgeslagen en gebruikt voor berekeningen en resumés.
Alleen getallen in een getalveld waarvoor u de decimale opmaak hebt opgegeven, worden weergegeven en afgedrukt. Dit geldt echter niet voor de scheidingstekens en opmaken die u hebt opgegeven in het infovenster). Als u in een getalveld tekst en symbolen wilt weergeven (bijvoorbeeld 1,98/kg), selecteert u Zoals ingevoerd. Gebruikt u het veld in een berekening of resumé, dan wordt alleen de numerieke waarde gebruikt.
Als u Logische waarde opgeeft, worden alle waarden in het getalveld die niet-numerieke gegevens bevatten weergegeven als leeg, omdat zij geen numerieke inhoud hebben. De waarde “ABC” wordt bijvoorbeeld als leeg weergegeven. Niet-numerieke veldinhoud geeft echter wel het resultaat Onwaar bij berekeningen.
Verwante onderwerpen 
Voorwaardelijke opmaak voor lay-outobjecten opgeven
Getalvelden