Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Veldobjecten opmaken en instellen in de modus Lay-out > Opmaak opgeven voor datumvelden
 
Opmaak opgeven voor datumvelden
1. Selecteer in de lay-outmodus een of meer datumvelden of berekeningvelden met een datum als resultaat.
2. Klik op Infovenster Knop Infovenster in de lay-outbalk en klik vervolgens op het tabblad Gegevens Gegevens.
3. Klik in het onderdeel Gegevens opmaken op Datum Knop Datum en selecteer dan de opmaak die u wilt gebruiken uit de lijst Opmaak.
 
U wilt datums als volgt weergeven
Gaat u als volgt te werk
Precies zoals ze zijn ingevoerd
Selecteer Zoals ingevoerd bij Opmaak.
In een vooraf gedefinieerde opmaak
Kies een opmaak bij Opmaak.
Als u het scheidingsteken tussen gedeelten van een numerieke datum wilt wijzigen, typt u een ander teken in het vak Numeriek scheidingsteken.
In een eigen opmaak
Kies bij Opmaak voor Eigen en kies opties.
Met voorloopnullen (zoals in 2-1-1999) of een spatie beginnen in het numerieke gedeelte van datums
Kies opties in het onderdeel Voorloopteken.
Met een andere tekstopmaak
Selecteer tekstopties op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk in het infovenster. Raadpleeg Tekstopmaak opgeven voor velden.
Met een andere Japanse datumweergave (als u een lettertype gebruikt dat Japanse tekens gebruikt)
Kies in het gebied Japans voor Type cijfers een weergavetype.
De huidige systeeminstellingen gebruiken voor data
Bij Opmaak selecteert u Korte systeemdatum (bijvoorbeeld, 11/11/2014) of Lange systeemdatum (bijvoorbeeld maandag 11 november 2019).
FileMaker Pro maakt data op basis van de huidige systeeminstellingen op wanneer het bestand wordt geopend.
4. Druk op Enter of Tab of klik buiten het infovenster om de wijzigingen toe te passen.
Verwante onderwerpen 
Voorwaardelijke opmaak voor lay-outobjecten opgeven
Een veld instellen om een kalender met vervolgkeuzelijst weer te geven
Datumvelden