Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Objecten ordenen
 
Objecten ordenen
Zo kunt u objecten groeperen, uitlijnen of distribueren of de stapelvolgorde wijzigen:
1. Selecteer de objecten in de lay-outmodus.
2. Klik op Infovenster Knop Infovenster in de lay-outbalk en klik vervolgens op Positie Positie.
3. Klik op de gepaste knop in het onderdeel Ordenen en uitlijnen.
 
Om dit te doen
Klikt u op een knop in dit onderdeel
Objecten groeperen en de groepering van objecten opheffen
Groeperen
Werk met een gegroepeerd object alsof het een enkel object betrof.
Objecten met elkaar uitlijnen
Uitlijnen
Of kies uit het menu Ordenen of het venstermenu.
Ruimte tussen objecten verdelen
Ruimte
Of kies uit het menu Ordenen of het venstermenu.
Objecten naar voren of naar achteren in een stapelvolgorde verplaatsen
Ordenen
Objecten in een tabbladbesturingselement, schuifbesturingselement, popover of portaal behouden een stapelvolgorde in het vensterbesturingselement, de popover of het portaal.
Zo roteert u objecten:
1. Selecteer één of meer objecten.
U kunt geen portalen, tabbladbesturingselementen, schuifbesturingselementen, Web Viewers of popover-vensters roteren maar wel popover-knoppen.
2. Kies Ordenen> Roteren.
Opmerkingen 
U kunt het venster Lay-outobjecten gebruiken om de stapelvolgorde van een object te wijzigen of om met een object in een groep te werken zonder de groepering op te heffen. Raadpleeg Het venster Lay-outobjecten gebruiken om met objecten te werken.
Als u een vergrendeld object opneemt in een groep, wordt het resulterende gegroepeerde object eveneens vergrendeld.
U kunt tekst bewerken die deel uitmaakt van een groep door te dubbelklikken op de tekst.
Zo worden objecten verplaatst wanneer u op een knop voor het ordenen ervan klikt:
 
Voor
Na
 
Oorspronkelijke stapelvolgorde
Naar voorgrond:
Object wordt verplaatst naar de voorgrond van de stapelvolgorde voor de opdracht Naar voorgrond
Naar achtergrond:
Object wordt verplaatst naar de achtergrond van de stapelvolgorde voor de opdracht Naar achtergrond
Naar voren:
Object wordt in de stapelvolgorde naar voren verplaatst voor de opdracht Naar voren
Naar achteren:
Object wordt in de stapelvolgorde naar achteren verplaatst voor de opdracht Naar achteren
Verwante onderwerpen 
Objecten nauwkeurig plaatsen met gereedschappen
De grootte en vorm van objecten wijzigen
Hulplijnen en dynamische hulplijnen gebruiken
Objecten beveiligen tegen wijzigingen