Een oplossing maken > Werken met formules en functies > Operatoren gebruiken in formules
 
Operatoren gebruiken in formules
Een operator is een symbool of een instructie waarmee u uitdrukkingen in een formule bewerkt. Zo geeft de operator (+) aan dat de ene uitdrukking bij de andere uitdrukking moet worden opgeteld in FileMaker Pro. FileMaker Pro heeft vier typen operatoren:
Wiskundige operatoren
Vergelijkingsoperatoren
Logische operatoren
Tekstoperatoren
Opmerking  Zie Variabelen gebruiken voor meer informatie over het gebruik van variabelen in formules.
Volgorde van evaluatie
Operatoren worden in de hieronder weergegeven volgorde geëvalueerd.
1. /* */, //
2. " ", \, ¶, ${ }
3. (, )
4. NOT
5. ^
6. *, /
7. +, -
8. &
9. =, , >, <, ,
10. AND
11. OR, XOR
Verwante onderwerpen 
Formules