Vergelijkingsoperatoren
Vergelijkingsoperatoren vergelijken twee waarden en geven Waar of Onwaar als resultaat. (Dergelijke uitdrukkingen worden soms logische uitdrukkingen genoemd.) Mathematisch is het resultaat Waar gelijk aan 1 en Onwaar gelijk aan 0.
 
Symbool
Naam
Definitie
=
Gelijk aan
Waar als de items gelijk zijn
Niet gelijk aan
Waar als de items niet gelijk zijn
>
Groter dan
Waar als de waarde links groter is dan de waarde rechts
<
Kleiner dan
Waar als de linkerwaarde kleiner is dan de rechterwaarde
Groter dan of gelijk aan
Waar als de linkerwaarde groter dan of gelijk is aan de rechterwaarde
Kleiner dan of gelijk aan
Waar als de linkerwaarde kleiner dan of gelijk is aan de rechterwaarde
Opmerkingen 
U kunt ook <> gebruiken voor Niet gelijk aan (), >= voor Groter dan of gelijk aan () en <= voor Kleiner dan of gelijk aan ().
Verwante onderwerpen 
Formules