Wiskundige operatoren
Wiskundige operatoren voeren rekenkundige berekeningen uit.
 
Symbool
Naam
Definitie
+
Plus
Voegt twee waarden toe
-
Min
Trekt de tweede waarde van de eerste af
*
Vermenigvuldigen
Vermenigvuldigt elke waarde
/
Delen
Deelt de eerste waarde door de tweede
^
Machtsverheffen
De eerste waarde verheffen tot de macht van de tweede waarde
( )
Prioriteit
In FileMaker Pro worden formules van links naar rechts geëvalueerd. Vermenigvuldigen en delen vinden plaats vóór optellen en aftrekken. U kunt de volgorde wijzigen met behulp van haakjes. FileMaker Pro evalueert eerst uitdrukkingen tussen haakjes. Raadpleeg Operatoren gebruiken in formules voor meer informatie over de volgorde waarin de operatoren worden geëvalueerd.
Verwante onderwerpen 
Formules