Tekstoperatoren
Gebruik tekstoperatoren om twee of meer tekstitems in één groter item te combineren, tekstconstanten in een formule aan te geven, de resultaten van een formule op te maken of speciale tekens in een formule voor te stellen.
 
Symbool
Naam
Definitie
&
Samenvoegen
Voegt de tekstreeks rechts toe aan het eind van de tekstreeks links. Tekstreeksen kunnen velden, constanten tussen haakjes of bepaalde functies zijn.
" "
Tekstconstante
Geeft het begin en het eind aan van tekens die als een tekstconstante moeten worden beschouwd. Aanhalingstekens waar geen tekst tussen staat, geven een lege ruimte aan (geen tekst). Als u tekst in een formule invoert zonder gebruik van aanhalingstekens, probeert FileMaker Pro de tekst als een veld of functienaam te interpreteren.
\
Backslash
Markeert een operatorteken dat als een teken moet worden gebruikt, en niet als een operator.
Regelterugloopteken
Voegt een regelterugloopteken in het resultaat van een formule in.
/* */
Opmerking in de C-stijl
Geeft het begin en het eind aan van tekens die in een formule als een tekstuele opmerking moeten worden beschouwd.
//
Opmerking in de C++-stijl
Geeft in een formule een opmerking van één regel aan.
${ }
Gereserveerde naam
Geeft gereserveerde functienamen en trefwoorden aan die als veld- en tabelnamen worden gebruikt.
Voorbeeld
Deze formule voegt de voor- en achternaam samen, gescheiden door een spatie.
Voornaam & " " & Achternaam
Bijvoorbeeld: Jeroen Dijkstra.
Verwante onderwerpen 
Formules
Tekstconstanten en speciale tekens in formules identificeren
Opmerkingen aan een formule toevoegen
Gereserveerde woorden of symbolen gebruiken voor een veld- of tabelnaam