Gegevens toevoegen en weergeven > Gegevens invoeren in records > Datums met jaartallen van twee cijfers invoeren
 
Datums met jaartallen van twee cijfers invoeren
In FileMaker Pro kunt u datums met jaartallen van twee cijfers, zoals “01-12-99” en “02-03-09”, invoeren. Deze datums zijn echter onduidelijk omdat zij de eeuw niet vermelden. Een datum als “6-5-53” kan dan ook naar het jaar 1953, 2053 en het 53e jaar in een andere eeuw verwijzen.
Belangrijk  Wanneer u in een datumveld een datum met een jaartal van twee cijfers invoert, wijzigt FileMaker Pro die datum in een jaartal van vier cijfers met de methode die hieronder is beschreven. Mogelijk worden de jaartallen van twee cijfers die u invoert niet gewijzigd in de eeuw die u verwacht en ontstaat hierdoor een foutieve datuminvoer.
Maak uzelf vertrouwd met deze methode en tref, voor datumvelden waar verkeerde datumwijzigingen mogelijk zijn, de volgende voorzorgsmaatregelen om de nauwkeurigheid van ingevoerde datums te verbeteren:
Voer altijd datums met een jaartal van vier cijfers in.
Gebruik de FileMaker Pro-optie voor veldbevestiging waardoor u verplicht bent om een datum met een jaartal van vier cijfers in te voeren. Als u een datum met een jaartal van twee cijfers probeert in te voeren, verschijnt een foutbericht. Raadpleeg Veldbevestiging definiëren.
Zorg ervoor dat datumvelden op lay-outs altijd zodanig zijn opgemaakt dat ze jaartallen van vier cijfers weergeven. Raadpleeg Opmaak opgeven voor datumvelden.
Opmerking  Deze methode wordt gebruikt voor alle soorten invoer van jaartallen van twee cijfers in FileMaker Pro (niet alleen voor gegevensinvoer in velden). Wanneer datums met jaartallen van twee cijfers bijvoorbeeld worden geïmporteerd in FileMaker Pro, gebeuren deze wijzigingen.
Datums met jaartallen van twee cijfers wijzigen
FileMaker Pro wijzigt datums met een jaartal van twee cijfers in datums met een jaartal van vier cijfers op basis van het jaar waarin de datum is ingevoerd, waarbij steeds wordt aangenomen dat het jaartal van vier cijfers zich steeds in de volgende periode van 30 jaar of de afgelopen periode van 70 jaar bevindt. De volgende tabel geeft aan hoe datums met een jaartal van twee cijfers die in drie verschillende jaren zijn ingevoerd, in een datum met een jaartal van vier cijfers worden gewijzigd.
 
Jaartallen van twee cijfers
In 2015, wijzigt in
In 2019, wijzigt in
In 2030, wijzigt in
02
2002
2002
2002
19
2019
2019
2019
42
2042
2042
2042
43
2043
2043
2043
44
2044
2044
2044
45
2045
2045
2045
46
1946
2046
2046
47
1947
2047
2047
50
1950
1950
2050
76
1976
1976
1976
87
1987
1987
1987
95
1995
1995
1995
De volgende illustratie geeft aan hoe deze methode verloopt. Als uitgangspunt wordt aangenomen dat de kans dat een datum van twee jaartallen die u invoert, zich in het verleden bevindt groter is dan dat deze zich in de toekomst bevindt.
Illustratie van de conversiemethode voor jaartallen
Belangrijk  Deze methode wordt niet gebruikt wanneer u een FileMaker Pro-bestand vanuit een vorige versie naar de huidige versie van FileMaker Pro omzet. FileMaker gaat ervan uit dat datums in oudere bestanden gegevens uit het verleden zijn. Daarom zullen tijdens de bestandsconversie alle datums met een jaartal van twee cijfers die in het oude bestand voorkomen, in het geconverteerde bestand naar “19xx” worden geconverteerd (dus niet naar de huidige eeuw, maar naar “19xx”). Als u twijfelt over datums met jaartallen van twee cijfers in oudere bestanden, beoordeelt en corrigeert u de gegevens in een vorige versie van FileMaker Pro alvorens u het bestand naar de huidige versie converteert. Raadpleeg Bestanden uit FileMaker Pro 11 en lager converteren.
Opmerkingen 
FileMaker raadt aan dat u alleen datums invoert in velden die met het veldtype Datum zijn gedefinieerd. Gebruik geen tekst of numerieke velden om datums in op te slaan. De FileMaker-software is niet bedoeld om datums in dergelijke velden te ondersteunen.