Databases beveiligen > Uitgebreide privileges maken en bewerken
 
Uitgebreide privileges maken en bewerken
Uitgebreide privileges bepalen welke opties voor het delen van gegevens worden toegestaan met een privilegeset voor een bestand. Bijvoorbeeld: als het bestand wordt gedeeld, bepaalt het uitgebreide privilege Toegang via FileMaker Network of de privilegeset toestaat dat een client het gedeelde bestand opent. Het uitgebreide privilege Toegang via FileMaker WebDirect bepaalt of de privilegeset toestaat dat het bestand vanuit een webbrowser kan worden geopend. Raadpleeg Accounts, privilegesets en uitgebreide privileges.
Als u uitgebreide privileges voor een bestand wilt maken en beheren, moet u het bestand openen met een account waaraan een privilegeset is toegewezen die beschikt over het privilege Uitgebreide privileges beheren. Als u het bestand opent zonder deze privilegeset, is de menuopdracht Bestand > Beheren > Beveiliging uitgeschakeld. Raadpleeg Overige privileges bewerken.
In het dialoogvenster 'Beveiliging beheren' met gedetailleerde instellingen kunt u de uitgebreide privileges bekijken en kunt u ook elk uitgebreid privilege inschakelen voor de privilegesets waarvoor u toegang wilt toestaan. Alle uitgebreide privileges voor een bestand met uitzondering van fmreauthenticate10 zijn standaard uitgeschakeld, zelfs in de privilegeset voor volledige toegang.
Zo maakt of bewerkt u een uitgebreid privilege:
1. Kies Bestand > Beheren > Beveiliging.
Als de basisbeveiligingsinstellingen in het dialoogvenster 'Beveiliging beheren' worden weergegeven, klikt u op Gedetailleerde instelling gebruiken.
2. Klik op het tabblad Uitgebreide privileges.
3. Klik op Nieuw, of selecteer een trefwoord, en klik vervolgens op Bewerken.
4. Voer in het dialoogvenster 'Uitgebreide privilege bewerken' het juiste trefwoord en een beschrijving in voor het uitgebreide privilege of wijzig het trefwoord of de beschrijving.
5. Schakel in het gebied Toegang het selectievakje in of uit voor elke privilegeset die u wilt in- of uitschakelen voor de nieuwe privilegeset.
6. Klik achtereenvolgens op OK en OK.
Opmerkingen 
Als u uitgebreide privileges inschakelt, wordt slechts met bepaalde privilegesets toegang tot gedeelde gegevens toegestaan. Als u toegang wilt krijgen tot de gedeelde gegevens, dient u het samengebruik in te stellen voor het gewenste toegangstype. Zie Bestanden delen in een netwerk, ODBC en JDBC gebruiken met FileMaker Pro of Databases publiceren op het web.
In het onderdeel Trefwoord van het dialoogvenster 'Uitgebreide privilege bewerken' kunt u opgeven hoeveel tijd moet verstrijken voordat een gebruiker zich opnieuw moet aanmelden. U kunt:
de standaardtijd accepteren, die fmreauthenticate10 is (10 minuten)
de standaardtijd wijzigen (tot een a maximum van 10.080 minuten) door het getal op het einde van fmreauthenticateX te bewerken
een nieuw uitgebreid privilege fmreauthenticate10 maken en een andere tijd opgeven
Verwante onderwerpen 
Uitgebreide privileges bewerken voor een privilegeset