Databases beveiligen > Privilegesets maken en bewerken > Uitgebreide privileges bewerken voor een privilegeset
 
Uitgebreide privileges bewerken voor een privilegeset
Met privilegesets kunt u uitgebreide privileges beperken die bepalen of en hoe toegang wordt verkregen tot een gedeeld bestand.
Zo bewerkt u uitgebreide privileges voor een privilegeset:
1. Begin een nieuwe of bestaande privilegeset te bewerken in het dialoogvenster Privilegeset bewerken.
Raadpleeg Privilegesets maken en bewerken.
Opmerking  Als Bestand > Beheren > Beveiliging grijs wordt weergegeven, krijgt u met uw privileges geen toegang. Lees de opmerking hieronder voor een andere mogelijkheid om uitgebreide privileges te bewerken.
2. Schakel in de keuzelijst Uitgebreide privileges de gewenste uitgebreide privileges in en schakel de overige uit.
In de volgende tabel vindt u de uitgebreide privileges die standaard beschikbaar zijn.
 
Trefwoord
Uitgebreid privilege
Bepaalt wat een privilege toestaat
fmwebdirect
Toegang krijgen tot een databasebestand vanuit een webbrowser via FileMaker WebDirect.
fmxdbc
Toegang via ODBC/JDBC
Toegang krijgen tot een databasebestand als een ODBC- of JDBC-gegevensbron.
fmapp
Toegang via FileMaker Network, Server Side Scripting (genereren van scripts aan serverzijde) of FileMaker Go
Een gedeeld bestand openen (hetzij een bestand gedeeld door FileMaker Pro, hetzij gehost en gedeeld door FileMaker Server).
fmreauthenticate10
Opnieuw verificatie vereisen na het aantal opgegeven minuten in slaapstand/op de achtergrond
Toegang krijgen tot een bestand in FileMaker Pro of FileMaker Go zonder opnieuw te hoeven aanmelden na de slaapstand van een bestand of na het gebruik van een ander programma. De standaardtijd is 10 minuten.
fmxml
Toegang via XML Web Publishing – Alleen FMS
Toegang krijgen tot een databasebestand vanuit een webbrowser of een ander programma via XML Web Publishing (alleen voor FileMaker Server).
fmphp
Toegang via PHP Web Publishing – Alleen FMS
Toegang krijgen tot een databasebestand vanuit een webbrowser of een ander programma via PHP Web Publishing (alleen voor FileMaker Server).
fmrest
Toegang via FileMaker Data API - Alleen FMS
Toegang krijgen tot een databasebestand van een webservice via de FileMaker Data API (alleen FileMaker Server). Raadpleeg FileMaker Data API Handleiding.
fmextscripttoegang
Sta Apple Events en ActiveX toe om FileMaker-bewerkingen uit te voeren
Toegang krijgen tot een databasebestand vanuit een andere toepassing.
fmurlscript
Sta URL's toe om FileMaker-scripts uit te voeren
Een script vanaf een URL uitvoeren.
3. Klik achtereenvolgens op OK en op OK in het dialoogvenster Beveiliging beheren.
Opmerkingen 
Maak geen uitgebreide privileges die beginnen met 'fm'; trefwoorden met dit prefix zijn voorbehouden voor FileMaker.
Als u uitgebreide privileges inschakelt, wordt slechts met bepaalde privilegesets toegang tot gedeelde gegevens toegestaan. Als u toegang wilt krijgen tot de gedeelde gegevens, dient u het samengebruik in te stellen voor het gewenste toegangstype. Zie Bestanden delen in een netwerk, FileMaker Pro-gegevens delen via ODBC of JDBC of Databases publiceren op het web.
Wanneer u instellingen voor samengebruik configureert voor FileMaker Network Sharing, ODBC/JDBC of FileMaker WebDirect, kunt u samengebruik voor alle gebruikers of bepaalde privilegesets inschakelen als uw privilegeset dit toestaat. Deze methode is toegankelijk via een account waaraan een privilegeset is toegewezen en waarbij het privilege Uitgebreide privileges beheren is ingeschakeld, zodat toegang kan worden verkregen via accounts waaraan de privilegeset Volledige toegang niet is toegewezen. Raadpleeg Overige privileges bewerken, Bestanden delen in een netwerk, ODBC en JDBC gebruiken met FileMaker Pro of Databases publiceren met FileMaker WebDirect.
Als een bestand is ingesteld om het wachtwoord in uw kluis (Windows) of sleutelhanger (macOS en iOS) op te slaan en het uitgebreide privilege fmreauthenticate is ingeschakeld, wordt u geen accountgegevens gevraagd tenzij het wachtwoord ongeldig is of de huidige accountnaam niet overeenkomt met de accountnaam in uw kluis of sleutelhanger.
Verwante onderwerpen 
Accounts, privilegesets en uitgebreide privileges
Uitgebreide privileges maken en bewerken
Scripts maken met ActiveX-automatisering (Windows)
Scripts maken met Apple Events (macOS)
Bestanden openen via een URL