Bestanden delen in een netwerk
 
Bestanden delen in een netwerk
Als uw computer met een netwerk is verbonden, hebt u samen met andere FileMaker Pro- en FileMaker Go-gebruikers tegelijk toegang tot hetzelfde databasebestand.
FileMaker Pro Network Sharing ondersteunt het samengebruik van bestanden door maximaal 5 gebruikers tegelijk (exclusief de host). FileMaker Go-clients worden opgenomen met een limiet van 5 gebruikers. Als u meer gebruikers en technologieën voor webpublicatie zoals XML, PHP en FileMaker WebDirect en de FileMaker Data API wilt ondersteunen, gebruikt u FileMaker Server.
De informatie in dit onderwerp bevat uitleg over het samengebruik van bestanden op een lokaal netwerk (LAN). Meer informatie over het hosten van databases via een netwerk vindt u in Bestanden openen als host. Om bestanden op het internet of in een intranet te publiceren, raadpleegt u Databases publiceren op het web. Om bestanden via ODBC of JDBC te delen, raadpleegt u ODBC en JDBC gebruiken met FileMaker Pro.
macOS: Als u geen bestanden kunt delen in een lokaal netwerk, verifieert u op de hostcomputer of de macOS-firewall voor deling is uitgeschakeld, of dat u aan de systeemvoorkeuren voor deling een open netwerkpoortconfiguratie voor poort 5003 hebt toegevoegd. Raadpleeg de Help in macOS voor meer informatie.
Belangrijk  Het samengebruik (of hosten) van een FileMaker Pro-database werkt onafhankelijk van de bestandsdeling van het besturingssysteem. Toegangsbeheer dat u instelt in Windows of macOS werkt onafhankelijk van de toegangsprivileges die u in FileMaker Pro instelt, en omgekeerd.
Werken in gedeelde bestanden
De eerste FileMaker Pro-gebruiker die een lokaal bestand opent waarin FileMaker Pro-netwerksamengebruik is ingeschakeld, wordt de host. Of nadat u een bestand hebt geüpload en het met FileMaker Server hebt geopend, wordt FileMaker Server de host. Gebruikers die het gedeelde bestand openen nadat het door de host is geopend, zijn de clients.
Opmerking  De FileMaker-hostsoftware laat alleen recente versies van FileMaker-clientsoftware verbinding maken. Raadpleeg de technische specificaties van FileMaker Pro voor compatibele versies van hostsoftware.
Wanneer een gedeeld bestand is geopend, hebben de host en clients toegang tot dezelfde gegevens. Alle wijzigingen in het bestand zijn zichtbaar voor alle gebruikers.
Als een gebruiker wijzigingen maakt in de gegevens, worden ze opgeslagen in het gedeelde bestand. Wijzigingen in lay-outs en scripts worden ook in het gedeelde bestand opgeslagen.
Opgegeven sorteervolgorden, zoekopdrachten, veldvolgorden voor importeren en exporteren en printerinstellingen zijn specifiek voor elke gebruiker.
Hoewel meerdere gebruikers tegelijk wijzigingen kunnen maken in een gedeeld bestand, zijn er beperkingen wat het type gelijktijdige wijzigingen betreft.
 
Wijzigingen aan
Beperking
Gegevens in velden en records
Eenzelfde record kan niet door twee gebruikers tegelijk worden bewerkt.
Lay-outs en lay-outelementen
Eenzelfde lay-out kan niet door twee gebruikers tegelijk worden gewijzigd.
Invoerlijsten
Invoerlijsten kunnen niet tegelijk door twee gebruikers worden gewijzigd of gedefinieerd.
Een gebruiker kan een invoerlijst wel bewerken wanneer een andere gebruiker deze in de modus Bladeren of Zoeken gebruikt.
Scripts
Een script kan niet door twee gebruikers tegelijk worden gewijzigd.
Een gebruiker kan een script wel bewerken wanneer een andere gebruiker het script gebruikt.
Tabellen, velden, relaties (databaseschema)
Deze elementen kunnen niet door twee gebruikers tegelijk worden gewijzigd.
Verwijzingen naar gegevensbronnen
Een gegevensbron kan niet tegelijk door twee gebruikers worden gewijzigd of gedefinieerd.
Een gebruiker kan een gegevensbron wel bewerken wanneer een andere gebruiker die gebruikt.
Accounts en privileges
Accounts en privileges kunnen niet tegelijk door twee gebruikers worden gewijzigd of gedefinieerd.
Een gebruiker kan een account of een privilege wel maken of wijzigen wanneer die account of dat privilege door een andere gebruiker wordt gebruikt.
Opmerkingen 
Toegangsprivileges kunnen bepalen of een gebruiker bepaalde elementen in een bestand mag wijzigen. Raadpleeg Databases beveiligen.