ODBC en JDBC gebruiken met FileMaker Pro
 
ODBC en JDBC gebruiken met FileMaker Pro
U kunt FileMaker Pro gebruiken als:
Een gegevensbron, zodat u uw databasebestanden via ODBC (Open Database Connectivity) en JDBC (Java Database Connectivity) met andere programma's op dezelfde computer kunt delen. Zo kunt u in andere programma's bijvoorbeeld grafieken maken, cijfers analyseren en rapporten opstellen op basis van uw FileMaker Pro-gegevens Raadpleeg hieronder “FileMaker Pro als een gegevensbron”.
Een ODBC-clienttoepassing, zodat u interactief met gegevensbronnen op dezelfde computer of via een netwerk kunt werken. U kunt bijvoorbeeld gegevens uit een Oracle-gegevensbron in FileMaker Pro importeren en u kunt in de relatiegrafiek en in lay-outs interactief met een Oracle-gegevensbron werken. Raadpleeg hieronder “FileMaker Pro als een ODBC-clienttoepassing”.
FileMaker Pro als een gegevensbron
FileMaker Pro bevat alle software die u nodig hebt om uw database als een gegevensbron te delen via ODBC en JDBC, inclusief de clientstuurprogramma's waarmee u vanuit andere programma's toegang kunt krijgen tot uw database. Als u uw FileMaker-databasebestand als een gegevensbron wilt delen via een netwerk, gebruikt u FileMaker Server.
Raadpleeg FileMaker Pro-gegevens delen via ODBC of JDBC voor informatie over het inschakelen van een databasebestand voor samengebruik.
Voor instructies voor de installatie van de FileMaker ODBC-clientstuurprogramma's raadpleegt u FileMaker Handleiding voor ODBC en JDBC. Als u meer informatie wilt over de ondersteunde SQL-instructies, uitdrukkingen, catalogusfuncties, raadpleegt u u de FileMaker-naslaggegevens voor SQL en de FileMaker Handleiding voor ODBC en JDBC.
FileMaker Pro als een ODBC-clienttoepassing
Wanneer u FileMaker Pro als een clienttoepassing gebruikt, moet u stuurprogramma's installeren en configureren voor de ODBC-gegevensbron waartoe u toegang wenst. Als u bijvoorbeeld toegang wenst tot gegevens uit een Oracle-database die ODBC gebruikt, moet u een Oracle ODBC-clientstuurprogramma installeren en configureren. Stuurprogramma's van andere fabrikanten zijn verkrijgbaar bij een aantal leveranciers. Raadpleeg Een ODBC-clientstuurprogramma configureren voor meer informatie.
Opmerking  ODBC-gegevensbronnen worden ook wel externe SQL-bronnen (ESS) genoemd.
Zie Toegang krijgen tot externe gegevensbronnen voor informatie over:
Interactief met Oracle-gegevensbronnen werken, in real-time, in de relatiegrafiek en in lay-outs. Raadpleeg Verbinding maken met externe gegevensbronnen.
ODBC-gegevens importeren in batchbewerkingen door SQL-opvragen te schrijven. Raadpleeg Een ODBC-gegevensbron opvragen vanuit FileMaker Pro.
Lees het volgende gedeelte voor een overzicht van de manieren waarop u FileMaker Pro kunt gebruiken als gegevensbron of client.
Bepalen hoe u in FileMaker met ODBC en JDBC gaat werken
 
Wat wilt u doen?
Hoe kunt u dit doen?
Zie
FileMaker Pro gebruiken als een gegevensbron/FileMaker Pro-gegevens delen
1. ODBC en JDBC
2. SQL-opvragen
FileMaker Pro gebruiken als een ODBC-client/toegang krijgen tot ODBC-gegevens
1. Interactief via de relatiegrafiek
2. Eenmalig, statisch via ODBC-import (of via het menu Bestand > Openen), ook de scriptstap 'Records importeren' en scriptstap 'SQL uitvoeren'
Terminologie
 
Term
Beschrijving
Databasebeheersysteem DBMS (Database Management System)
Een toepassing waarmee u gegevens in een database kunt opslaan, verwerken en opvragen.
SQL
Een standaardprogrammeertaal voor het besturen van en werken met een DBMS.
Gegevensbron
De gegevens waarmee u wilt werken (bijvoorbeeld een gegevensbeheersysteem) en de informatie om de gegevens te zoeken (zoals het pad of IP-adres).
Clienttoepassing
De toepassing die via de ODBC- of JDBC-interface (via SQL) gegevens opvraagt uit een gegevensbron.
Opvraag
Gegevens uit een gegevensbron ophalen, bewerken of wijzigen door SQL-instructies te verzenden.
Tabel
Een verzameling van gegevens, vergelijkbaar met een tabel in een FileMaker Pro-databasebestand.
Kolom
Een kenmerk in een tabel, vergelijkbaar met een veld in een FileMaker Pro-databasebestand.
Rij
Een verzameling van cellen in een tabel, vergelijkbaar met een record in een FileMaker Pro-databasebestand.
ODBC-stuurprogramma
Een DLL (Windows) of gedeelde bibliotheek (macOS) waarmee u een SQL-opvraag verstuurt om gegevens in een database te openen en waarmee u de opgevraagde gegevens naar de clienttoepassing verzendt.
JDBC-stuurprogramma
Een JAR-bestand (Java Archive) waarmee u een SQL-opvraag verstuurt om gegevens in een database te openen en waarmee u de opgevraagde gegevens naar de clienttoepassing verzendt.
Voordat u begint
Voordat u begint te werken met ODBC-gegevensbronnen, doet u het volgende:
Installeer het geschikte ODBC-stuurprogramma.
Ken het IP-adres of de domeinnaam van de ODBC-gegevensbron of FileMaker Pro-database.
Ken de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de ODBC-gegevensbron die zijn gegeven door de beheerder van de database.
De gegeven toegang door de databasebeheerder bepaalt of u lees-, schrijf- of alleen-lezentoegang hebt.