Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Veldobjecten opmaken en instellen in de modus Lay-out > Opmaak opgeven voor tijdstempelvelden
 
Opmaak opgeven voor tijdstempelvelden
1. Selecteer in de lay-outmodus één of meer tijdstempelvelden.
2. Klik op Infovenster Knop Infovenster in de lay-outbalk en klik vervolgens op het tabblad Gegevens Gegevens.
3. Klik in het onderdeel Gegevensopmaak op Datum Knop Datum (voor de datum), Tijd Knop Tijd (voor uren en minuten) en Getal Knop Getal (voor seconden en fracties van seconden) om een opmaak voor elk tijdstempelonderdeel te kiezen.
Het gebied Getal bevat slechts twee opties die invloed hebben op de weergave van de secondencomponent: Vast aantal decimalen en Scheidingstekens.
Opmerkingen 
U moet een opmaak voor de datum- en tijdonderdelen opgeven voordat de opmaak wordt toegepast. Als u Zoals ingevoerd selecteert voor Datum of Tijd, verschijnen de gegevens in het tijdstempelveld zoals die zijn ingevoerd.
Als u tijdstempels wilt opmaken op basis van de huidige systeeminstellingen wanneer het bestand wordt geopend, selecteert u Korte systeemdatum (bijvoorbeeld, 11/11/2014) of Lange systeemdatum (bijvoorbeeld maandag 11 november 2019) en Korte systeemtijd (bijvoorbeeld, 8:23 AM) of Lange systeemtijd (bijvoorbeeld, 8:23:54 AM).
Verwante onderwerpen 
Tijdstempelvelden
Opmaak opgeven voor datumvelden
Opmaak opgeven voor tijdvelden
Opmaak opgeven voor velden die getallen bevatten