Een oplossing maken > Veldtypen selecteren > Tijdstempelvelden
 
Tijdstempelvelden
Gebruik tijdstempelvelden voor het opslaan van een datum en tijd als verwijzing naar een vast punt in de kalendertijd. Tijdstempels worden gemeten in seconden.
Opmerkingen 
De volgorde waarin de datum- en tijdonderdelen worden weergegeven en het gebruik van scheidingstekens hangen af van de systeeminstellingen van het bestand en de weergave-instelling van het veld. Om de opmaak van een tijdstempelveld te wijzigen, raadpleegt u Veldobjecten opmaken en instellen in de modus Lay-out en Opmaak opgeven voor tijdstempelvelden. Als u de opmaak van een tijdstempel wilt wijzigen, moet u een opmaak voor zowel de datum- als de tijdcomponent opgeven.
FileMaker Pro slaat tijdstempels op als het aantal seconden sinds middernacht op 1 januari 0001. Daarom kunt u tijdstempels vóór of na een bepaalde tijdstempel berekenen door een aantal seconden af te trekken of toe te voegen. Bijvoorbeeld: in een berekeningveld waarvan het resultaat een tijdstempel is, berekent de volgende formule de tijdstempel één dag (60 seconden in een minuut * 60 minuten in een uur * 24 uur in een dag = 86400 seconden) na de waarde in het tijdstempelveld TimestampStarted:
TimestampStarted + 86400
De minimum- en maximumwaarden van een tijdstempel zijn 1-1-0001 12:00 AM en 31-12-4000 11:59:59.999999 PM.
Verwante onderwerpen 
Velden definiëren en wijzigen
Werken met gegevens in datumvelden
Werken met gegevens in tijdvelden