Een oplossing maken > Opties instellen voor velden
 
Opties instellen voor velden
Veldopties kunt u instellen op het moment dat u een veld definieert of op een later tijdstip. U kunt opties instellen voor:
de invoer van standaardgegevens in velden om ervoor te zorgen dat gegevens snel, nauwkeurig en consistent kunnen worden ingevoerd (zo kan FileMaker Pro een berekening doen om automatisch de opmaak van een telefoonnummer te bepalen)
de controle van gegevens op basis van de criteria die u voor dit veld hebt opgegeven
de aanmaak van een herhalend veld
het indexeren en opslaan van gegevens
de externe opslag van containergegevens (zie Containervelden instellen)
de opslag van een globale waarde
het instellen van furigana-invoeropties (alleen voor velden waarvan de taal Japans is).
Op resumévelden na kunt u gegevensinvoer, bevestiging, herhaling, opslag en indexering toevoegen, wijzigen of verwijderen voor alle veldtypen. U kunt alleen indexerings- en opslagopties voor berekeningvelden instellen.
Als u veldopties wijzigt, werkt FileMaker Pro bestaande records niet bij. Zo nodig kunt u naar bestaande records zoeken en de gegevens wijzigen.