Een oplossing maken > Velden definiëren en wijzigen > Velden benoemen
 
Velden benoemen
Veldnamen moeten uniek zijn in een tabel. Houd de volgende richtlijnen aan voor het benoemen van velden
Gebruik nooit de volgende symbolen of woorden in veldnamen:
,(komma), +, -, *, /, ^, &, =, , >, <, ( ), [ ], { }, ", ; (puntkomma), : (dubbele punt), :: (relationele indicator), $ (variabele-indicator)
AND, OR, NOT, XOR, TRUE, FALSE of de naam van een FileMaker Pro-functie.
Laat een veldnaam die u in een berekeningsformule wilt gebruiken, niet beginnen met een spatie, punt (.) of getal.
Gebruik _ (onderstrepingsteken) in plaats van een spatie om beperkingen voor ODBC, exporteren, publiceren op het web en andere bewerkingen te vermijden.
Als u gegevens uitwisselt met een andere toepassing, moet u controleren welke beperkingen er gelden voor het benoemen van velden in de bestandsindelingen die door die toepassing worden ondersteund.
Gebruik geen SQL-trefwoorden in veldnamen als u FileMaker Pro-gegevens deelt via ODBC of JDBC.
Verwante onderwerpen 
Gereserveerde woorden of symbolen gebruiken voor een veld- of tabelnaam