Verwijzingen > Voorkeuren instellen > Lay-outvoorkeuren instellen
 
Lay-outvoorkeuren instellen
Met lay-outvoorkeuren bepaalt u hoe u in de lay-outmodus kunt werken.
Zo stelt u lay-outvoorkeuren in:
1. Windows: Kies Bewerken > Voorkeuren.
macOS: Kies FileMaker Pro > Voorkeuren.
2. Klik in het dialoogvenster Voorkeuren op het tabblad Lay-out en stel vervolgens de gewenste opties in.
 
Om dit te doen
Gaat u als volgt te werk
In de lay-outmodus de selectie van een gereedschap pas opheffen als u op een ander gereedschap klikt of op Enter drukt
Schakel het selectievakje Lay-outgereedschap vergrendelen in
Nieuwe velden die u definieert, onder aan de huidige lay-out toevoegen
Schakel het selectievakje Nieuwe velden toevoegen aan actieve lay-out in
Wijzigingen in de lay-out opslaan zonder dat u hierom wordt gevraagd wanneer u de lay-outmodus verlaat
Schakel het selectievakje Wijzigingen in lay-out automatisch opslaan (niet vragen) in.
Verwante onderwerpen 
Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken
Werken met velden in een lay-out