FileMaker Pro Advanced gebruiken > Tabelschema's kopiëren of importeren (FileMaker Pro Advanced)
 
Tabelschema's kopiëren of importeren (FileMaker Pro Advanced)
Met FileMaker Pro Advanced kunt u tabellen uit een oplossing die uit meerdere bestanden bestaat naar één bestand consolideren. Daarbij kunt u uw oplossingen op twee manieren consolideren:
Tabelschema's kopiëren: open de bronbestanden om de gewenste tabellen te selecteren en te kopiëren. Plak vervolgens de tabelschema's in het doelbestand.
Tabelschema's importeren: importeer tabelschema's rechtstreeks in het doelbestand. Daarbij kunt u er voor kiezen om alleen de schema's of de gegevens met één schema te importeren. (Als u de gegevens met een enkele schema wilt importeren, kiest u Bestand > Records importeren > Bestand. Raadpleeg Gegevens in een bestaand bestand importeren.)
Zo kopieert u een tabelschema:
1. Open het databasebestand dat de tabel bevat die u wilt kopiëren.
2. Kies Bestand > Beheren > Database > tabblad Tabellen.
3. Selecteer de tabel die u wilt kopiëren.
4. Klik op Kopiëren.
5. Open het databasebestand waarin u de tabel wilt plakken.
6. Kies Bestand > Beheren > Database > tabblad Tabellen.
7. Klik op Plakken.
Zo importeert u een tabelschema zonder gegevens:
1. Open het databasebestand waarin u een tabel wilt importeren.
2. Kies Bestand > Beheren > Database > tabblad Tabellen.
3. Klik op Importeren.
4. Selecteer het bronbestand in het dialoogvenster Bestand openen en klik op Openen.
5. Selecteer in het dialoogvenster Tabellen importeren de tabellen die wilt importeren en klik op OK.
6. Klik in het dialoogvenster Importoverzicht op de knop Logbestand openen om een gedetailleerd logbestand van de procedure weer te geven of klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.
Opmerkingen 
U moet volledige toegangsprivileges hebben voor de bron- en doelbestanden.
Privileges uit het bronbestand blijven niet behouden. U moet in het doelbestand opnieuw privilegesets definiëren.
Relaties tussen tabelvermeldingen blijven niet behouden.
Als u velden of tabellen hebt gemaakt en u wilt ze in hetzelfde bestand importeren, sluit u het dialoogvenster Database beheren eenmaal alvorens ze te importeren.
FileMaker Pro Advanced behoudt gegevensbronverwijzingen naar tabellen, velden en scripts als ze geldig zijn bij het kopiëren of importeren. Controleer na het plakken of importeren of alle gegevensbronverwijzingen wel geldig zijn.
Open het bestand Import.log voor meer informatie over onopgeloste verwijzingen en items die vanwege een naamconflict zijn hernoemd. Dat bestand bevindt zich normaal in de map met uw doeldatabase. Als u de doeldatabase op afstand hebt geopend of geen schrijftoegang tot die map hebt, controleert u de map Documenten.
Verwante onderwerpen 
Velden kopiëren of verplaatsen tussen tabellen (FileMaker Pro Advanced)
Databaseschema's documenteren (FileMaker Pro Advanced)
Gegevens in FileMaker Pro importeren