Een oplossing maken > Tabeldefinities, velddefinities en gegevens verwijderen
 
Tabeldefinities, velddefinities en gegevens verwijderen
Wanneer u in het dialoogvenster Database beheren een tabel of veld verwijdert, wordt de tabel- of velddefinitie permanent en onherroepelijk verwijderd, alsook de gegevens in die tabel of dat veld.
Belangrijk  Voordat u een veld of tabel verwijdert, moet u controleren of u de gegevens erin niet nodig hebt.
Zo verwijdert u tabeldefinities:
1. Kies Bestand > Beheren > Database.
2. Klik op het tabblad Tabellen.
3. Op het tabblad Tabellen selecteert u een of meer tabellen die u wilt verwijderen en klikt u daarna op Verwijderen.
Klik op Ook vermeldingen van deze tabellen in de grafiek verwijderen om alle tabellen die op deze gegevenstabel gebaseerd zijn uit de relatiegrafiek te verwijderen.
Klik op Verwijderen om de verwijdering te bevestigen.
Klik op Annuleren als u de tabel ongewijzigd wilt laten.
4. Klik op Gereed.
Zo verwijdert u een velddefinitie:
1. Kies Bestand > Beheren > Database.
2. Klik op het tabblad Velden.
3. Als uw database meerdere tabellen bevat, selecteert u de gewenste tabel in de lijst Tabel.
4. Op het tabblad Velden selecteert u een of meer velden die u wilt verwijderen en klikt u daarna op Verwijderen.
Klik op Verwijderen om de verwijdering te bevestigen.
Klik op Annuleren als u het veld ongewijzigd wilt laten.
5. Klik op Gereed.
Opmerkingen 
Wanneer u een tabel verwijdert, verwijdert u alle records en velddefinities die aan deze tabel zijn gekoppeld.
U kunt een veld verwijderen uit een lay-out zonder de velddefinitie te verwijderen.
Als u een veld verwijdert waarnaar wordt verwezen in een berekeningveld, resuméveld, berekening in een script of relatie die is gedefinieerd in hetzelfde bestand, ziet u een waarschuwing. Als de verwijzing naar het veld zich in een gerelateerde bestand bevindt, wordt <Veld ontbreekt> of <Onbekend> in het gerelateerde bestand weergegeven in plaats van een waarschuwing.
U kunt geen velddefinities in een ODBC-gegevensbron maken, wijzigen of verwijderen.
Als in FileMaker Pro een bericht verschijnt dat u een veld niet kunt verwijderen, kunt u het volgende doen:
het berekeningveld, het resuméveld, het script of de relatie wijzigen zodat deze niet het veld bevatten dat u wilt verwijderen.
het berekeningveld, het resuméveld, het script of de relatie verwijderen.
Als u een veld uit een gerelateerd bestand in een lay-out plaatst en daarna de velddefinitie uit het gerelateerde bestand verwijdert, wordt het verwijderde veld in de lay-out vervangen door een plaatsvervanger. De plaatsvervanger bevat de tekst <Veld ontbreekt>.
Verwante onderwerpen 
Werken met gerelateerde tabellen
Werken met de relatiegrafiek
Relaties maken en wijzigen