Lay-outs en rapporten maken en beheren > Werken met popovers in lay-outs > Een popover toevoegen
 
Een popover toevoegen
U kunt een popover toevoegen aan een lay-out om objecten te ordenen en de invoer van gegevens te vereenvoudigen. Als u een popover-venster wilt toevoegen aan lay-out, maakt u een popover-knop. FileMaker Pro maakt tegelijkertijd een popover-venster. Voeg velden en andere lay-outobjecten aan de popover toe.
Zo voegt u een popover-venster aan een lay-out toe:
1. Kies in de lay-outmodus in het venstermenu voor lay-outs de gewenste lay-out.
2. Doe op de statusbalk het volgende:
Windows: klik op de pijl naast het Knopgereedschap Knopgereedschap of Popover-knopgereedschap Popover-knopgereedschap en kies Popover-knop uit het menu. Sleep dan de kruiscursor om de popover-knop te tekenen.
macOS: houd het Knopgereedschap Knopgereedschap of Popover-knopgereedschap Popover-knopgereedschap ingedrukt en kies Popover-knop uit het menu. Sleep dan de kruiscursor om de popover-knop te tekenen.
Een popover-knop samen met de popover worden in de lay-out weergegeven.
3. Kies in het dialoogvenster Instelling van popover-knop hoe de labels moeten verschijnen.
Standaard maakt FileMaker Pro een label dat alleen uit tekst bestaat en is gecentreerd. Raadpleeg Een knop definiëren of wijzigen.
4. Kies extra opties voor de popover: selecteer de richting waarin de popover wordt geopend, wijzig de naam van de popover en toon de titelbalk.
Raadpleeg Instellingen van popover wijzigen.
5. Als u één of meerdere scriptactiveringen wilt toewijzen aan de popover, klikt u op Scriptactiveringen instellen en kiest u één of meerdere scriptactiveringen.
Raadpleeg Scriptactiveringen instellen en Taken automatiseren met scripts.
6. Selecteer de popover om objecten aan de popover toe te voegen. Als de popover niet wordt weergegeven, kiest u Opmaak > Popover weergeven. Als u objecten wilt toevoegen, gebruikt u het lay-outgereedschap in de statusbalk, kiest u items in het menu Invoegen of sleept u objecten naar de popover.
7. Sluit het popover-venster door op de knop Sluiten te klikken.
Opmerkingen 
U kunt een popover plaatsen in een portaal maar u kunt geen portaal plaatsen in een popover die zich in een portaal bevindt.
Windows: Popovers kunnen niet voor web viewers of interactieve containers in de modus Bladeren worden weergegeven. Om te vermijden dat deze objecten elkaar overlappen, wordt een popover indien mogelijk verkleind of achter deze objecten weergegeven.
U kunt gegevens uit velden in popover-vensters exporteren, maar met de volgende uitzonderingen:
Wanneer u gegevens opslaat of verzendt als een Excel-bestand (gebruik hiervoor Bestand > Records opslaan/verzenden als > Excel), worden velden in popover-vensters niet opgenomen in het doelbestand. Gebruik Bestand > Records exporteren in plaats daarvan. Nadat u het doelbestand een naam hebt gegeven en de Excel-opties hebt ingesteld, kiest u Huidige tabel in het dialoogvenster Veldvolgorde voor exporteren en selecteert u vervolgens de velden die u wilt exporteren. Raadpleeg Gegevens exporteren uit FileMaker Pro.
Wanneer u het contextmenu in de Tabelweergave gebruikt om records te kopiëren of records op te slaan of te verzenden als een PDF, worden velden in popover-vensters niet opgenomen in het doelbestand.
Wanneer u de Record/verzoek kopiëren scriptstap of Alle records/verzoeken kopiëren scriptstap gebruikt, worden velden in popover-vensters niet opgenomen in het doelbestand.
Als in een scriptstap een veld in een popover is opgegeven, wordt de popover geopend en het veld geselecteerd. Als hetzelfde veld ook op een andere plaats in de lay-out voorkomt en het script vindt dat veld eerst, dan zal het popover-venster met datzelfde veld niet vooraan worden geplaatst. Wijs in plaats daarvan een objectnaam aan het veld toe en gebruik de Ga naar object scriptstap om naar die vermelding van het veld te gaan.
Popover-knoppen worden met behulp van een badge Popover-badge in de lay-outmodus geïdentificeerd. Als u geen badge ziet, kiest u Weergave > Tonen > Popover-knoppen.
Verwante onderwerpen 
Knoppen, popover-knoppen en popovers opmaken
Opties instellen voor de automatische formaatwijziging van lay-outobjecten