Lay-outs en rapporten maken en beheren > Werken met popovers in lay-outs
 
Werken met popovers in lay-outs
Gebruik popovers om gegevens eenvoudiger in te voeren en weer te geven. Een popover is een lay-outobject waarmee u kunt werken met velden, tekst en andere objecten in een lay-out. Via popover-vensters hebt u toegang tot extra details of besturingselementen voor uw gegevens zonder naar een andere lay-out of ander venster te hoeven gaan zodat u de context van uw werk behoudt.
Als u een popover-venster wilt toevoegen aan lay-out, maakt u in de lay-outmodus een popover-knop. Een gekoppeld popover-venster wordt samen met de popover-knop gemaakt. U kunt vervolgens velden, pictogrammen en andere objecten toevoegen aan de popover.
Als u wilt werken met een popover-venster in de modus Bladeren, klikt u op de popover-knop om het popover-venster te openen. Net als bij lay-outs kunt u gegevens in velden in een popover-venster invoeren en bekijken, grafieken bekijken, Web Viewers gebruiken, werken met vensterbesturingselementen, enzovoort.