Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond opmaken > Knoppen, popover-knoppen en popovers opmaken
 
Knoppen, popover-knoppen en popovers opmaken
Zo maakt u een knop of popover-knop op:
1. Selecteer in de modus Lay-out de knop of popover-knop.
2. Klik op Infovenster Knop Infovenster in de lay-outbalk en klik vervolgens op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk.
3. Kies Knop of Knop: pictogram in de lijst met objecttypen (dicht bij de bovenkant van het tabblad) en doe dan het volgende.
Opmerking  Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle onderdelen.
 
Om dit te doen
Gaat u als volgt te werk
De lijnstijl, kleur en opvulling wijzigen
Kies de lijnstijl, kleur en opvulling in het onderdeel Grafisch.
De opmaak van de labeltekst wijzigen
Voer één van de volgende handelingen uit:
Kies opties in het onderdeel Tekst in het Infovenster.
Gebruik de tekstopties in de opmaakbalk. Als u de opmaakbalk niet ziet, klikt u op Opmaak Knop voor opmaakbalk op de lay-outbalk.
De horizontale en verticale uitlijning van de labeltekst en het pictogram instellen
Stel in het onderdeel Alinea de horizontale en verticale uitlijning in.
De kleur van de labelpictogrammen wijzigen
Kies Knop: pictogram in de lijst met objecttypen en selecteer vervolgens een weergavestatus (in de tweede lijst op het tabblad). Kies een kleur in het onderdeel Grafisch.
U kunt de vulkleur van de meegeleverde pictogrammen wijzigen. Bij eigen pictogrammen met de SVG-indeling is de wijziging van de vulkleur in FileMaker Pro echter alleen van toepassing op de elementen die nog geen gedefinieerde vulkleur in het SVG-bestand hebben. Voor meer informatie over SVG-ondersteuning raadpleegt u FileMaker Pro SVG-grammatica voor knoppictogrammen. U kunt de vulkleur van eigen pictogrammen met de PNG-indeling niet wijzigen.
Een schaduw toevoegen
Selecteer Buitenschaduw, Binnenschaduw of beide in het onderdeel Geavanceerde afbeelding.
De opvulling tussen de randen van de knop en zowel de labeltekst als het pictogram aanpassen
In het onderdeel Geavanceerde afbeelding geeft u voor Opvulling waarden (in punten) op voor Links, Rechts, Boven en Onder.
De opvulling tussen het pictogram en de labeltekst aanpassen
Kies Knop: pictogram in de lijst met objecttypen en geef de gepaste waarde (in punten) voor de opvulling op.
Zo maakt u een popover-venster op:
U maakt het popover-venster en de inhoud ervan afzonderlijk op.
1. Selecteer het popover-venster in de lay-outmodus.
Als de popover is verborgen, selecteert u de popover-knop en kiest u vervolgens Opmaak > Popover weergeven.
2. Klik op Infovenster Knop Infovenster in de lay-outbalk en klik vervolgens op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk.
3. Kies Popover-venster of Popover-venster: Inhoud in de lijst met objecttypen (dicht bij de bovenkant van het tabblad) en doe dan het volgende.
 
Om dit te doen
Gaat u als volgt te werk
De lijnstijl of kleur van de rand van het popover-venster of de rand van het inhoudsgebied van het popover-venster wijzigen
Kies de lijnstijl of kleuropties in het onderdeel Grafisch.
Het uiterlijk van de achtergrond van het popover-venster of de achtergrond van het inhoudsgebied van het popover-venster wijzigen
Kies een opvulling in het gebied Grafisch.
Tip  U kunt een aangepaste rand voor een popover-venster maken door verschillende opvullingen voor het popover-venster en het inhoudsgebied ervan op te geven.
Een buitenschaduw toevoegen aan het popover-venster
Selecteer Buitenschaduw in het onderdeel Geavanceerde afbeelding.
Een binnenschaduw toevoegen aan het inhoudsgebied van het popover-venster
Selecteer Binnenschaduw in het onderdeel Geavanceerde afbeelding.
De opvulling tussen de begrenzing van het popover-venster of de begrenzing van het inhoudsgebied van het popover-venster wijzigen
Geef waarden voor Opvulling op in het onderdeel Geavanceerde afbeelding.
Het uiterlijk van de titel van het popover-venster wijzigen
Als het dialoogvenster Instelling van popover-knop niet is geopend, dubbelklikt u op de popover of selecteert u de popover en kiest u Opmaak > Instelling van popover-knop. Daarna doet u het volgende:
Kies opties in het onderdeel Tekst of Alinea.
Of gebruik de tekstopties op de opmaakbalk. Als u de opmaakbalk niet ziet, klikt u op Opmaak Knop voor opmaakbalk op de lay-outbalk.
Verwante onderwerpen 
Schaduwen en opvulling toevoegen aan lay-outobjecten
Opvulling, lijnstijl en omlijning instellen voor objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond
Tekst opmaken