Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor records > Record/verzoek kopiëren
 
Record/verzoek kopiëren
Doel 
Kopieert de waarden van een record of zoekopdracht naar het klembord.
Zie ook 
Opmaak 
Record/verzoek kopiëren
Opties 
Geen.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Nee 
FileMaker WebDirect 
Nee 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Tekstvelden worden in een met tabs gescheiden bestandsopmaak, zonder stijlen, gekopieerd in de volgorde waarin ze in de recordlay-out voorkomen. Ook tekst in containervelden wordt gekopieerd. (Deze scriptstap is gelijk aan de opdracht Kopiëren in het menu Bewerken wanneer er geen actief veld is.)
Opmerkingen 
Inhoud die u knipt of kopieert naar het klembord is toegankelijk voor andere toepassingen.
Als u de stap Record/verzoek kopiëren gebruikt bij herhalende velden, plaatst FileMaker Pro het groepscheidingsteken tussen de herhalingen. Desgewenst kunt u dit teken met een teksteditor vervangen door een ander scheidingsteken, zoals een tabteken of een spatie.
Alle velden in popover-vensters worden genegeerd wanneer u records kopieert.
Voorbeeld 1 
Dit voorbeeldscript kopieert de inhoud van de huidige record en geeft een aangepast dialoogvenster weer.
Record/verzoek kopiëren
Aangepast dialoogvenster tonen ["U kunt nu de huidige record in uw spreadsheetsoftware kopiëren."]
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)