Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor navigatie > Ga naar object
 
Ga naar object
Doel 
Gaat naar het opgegeven object in de huidige lay-out.
Zie ook 
Opmaak 
Ga naar object [Objectnaam: "<objectnaam>"; Herhaling: <formule>]
Opties 
Objectnaam is het benoemde object dat u in de huidige lay-out actief wilt maken. Raadpleeg Objecten benoemen.
Voor Herhaling (optioneel) kunt u de herhaling kiezen van het veld waarnaar u wilt gaan. Anders is de standaardwaarde 1. Deze optie wordt genegeerd als het object geen veld is.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 8.5
Beschrijving 
Deze scriptstap gebruikt een objectnaam om een object te identificeren, zodat u een unieke objectnaam moet toewijzen aan elk object in een lay-out waar u naartoe wilt gaan.
Opmerkingen 
Als in deze scriptstap een object in een tabblad of een schuifpaneel dat zich niet in het voorste venster bevindt, is opgegeven, wordt het opgegeven object geselecteerd en wordt het venster waarin het zich bevindt voor het vensterbesturingselement geplaatst.
Als in de scriptstap een veld op een popover-venster is opgegeven, wordt het popover-venster geopend.
Voorbeeld 1 
In dit voorbeeld navigeert u naar een tekstveld met de naam "Voornaam".
Ga naar object [Objectnaam: "Voornaam"]
Voorbeeld 2 
Navigeert tussen verschillende tabbladen van een tabbladbesturingselement.
If [Facturen::Status = "Betaald"]
Ga naar object [Objectnaam: "Tabblad factuuroverzicht"]
Else If [Facturen::Status = "Niet betaald"]
Ga naar object [Objectnaam: "Tabblad Betaling van factuur"]
End If
Voorbeeld 3 
In dit voorbeeld navigeert u naar het tabblad "Betaald" of het tabblad "Niet betaald" in een tabbladbesturingselement afhankelijk van de waarde van Facturen::Status.
Ga naar lay-out ["Factuurgegevens"]
Ga naar object [Objectnaam: Facturen::Status]
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)
Objecten benoemen
Herhalende velden definiëren