Planera säkerhetskopiering av databaser > Skapa eller ändra ett säkerhetskopieringsschema > Spara flera säkerhetskopior i ett schema för säkerhetskopiering
 

Spara flera säkerhetskopior i ett schema för säkerhetskopiering

I schemat för säkerhetskopior använder du alternativet Antal säkerhetskopior att spara för att ange hur många säkerhetskopior av de markerade databaserna som ska sparas. Det högsta antalet är 99, men utrymmet på hårddisken kan ta slut innan du kommer upp i det antalet.

Du kan till exempel schemalägga en säkerhetskopiering som körs varje dag klockan 18:00 och spara maximalt sju säkerhetskopieringar, vilket motsvarar en veckas säkerhetskopieringar (en per dag). Den åttonde dagen som schemat för säkerhetskopiering körs tar FileMaker Server automatiskt bort den äldsta säkerhetskopian – den som skapades den första dagen – och ersätter den med en ny säkerhetskopia.

Varje gång schemat för säkerhetskopiering körs skapar FileMaker Server en ny undermapp i den säkerhetskopieringsmapp som du angav. Namnet på den nya undermappen är en kombination av schemanamnet och det lokala datum och klockslag, enligt servern, när schemat för säkerhetskopiering körs (till exempel DagligKopiering_2018-07-25_1800). När det totala antalet säkerhetskopior når det angivna högsta antalet, raderar FileMaker Server den äldsta undermappen för säkerhetskopiering i den angivna säkerhetskopieringsmappen.

Kommentarer 

Om det inte finns tillräckligt med utrymme på måldisken för en ny säkerhetskopiering, tar FileMaker Server bort en eller flera av de äldsta undermapparna med säkerhetskopior för att skapa tillräckligt med diskutrymme för den nyaste.

Om du byter namn på ett schema för säkerhetskopiering byter FileMaker Server namn på alla befintliga undermappar med säkerhetskopior, så att de matchar det nya namnet.

Om du byter säkerhetskopieringsmappen för ett schema för säkerhetskopiering, kan FileMaker Server inte automatiskt flytta alla befintliga undermappar med säkerhetskopior. Du måste flytta dem manuellt till den nya säkerhetskopieringsmappen om du vill att de ska inkluderas när FileMaker Server beräknar antalet säkerhetskopior att behålla.

Om du minskar Antal säkerhetskopior att spara tar FileMaker Server bort de extra undermapparna för säkerhetskopior med början från den äldsta.

Om du anger värdet 0 för Antal säkerhetskopior att spara placerar FileMaker Server säkerhetskopian direkt i den angivna målmappen utan att skapa en tidsstämplad undermapp.

Om du tar bort en databas från ett säkerhetskopieringsschema eller om databasen inte längre delas, raderar FileMaker Server till slut databasen från alla säkerhetskopieringsundermappar när det högsta antalet säkerhetskopior nås.

Relaterade avsnitt 

Planera säkerhetskopiering av databaser

Tips om schemalagda säkerhetskopior

Återskapa en databasfil från schemalagda säkerhetskopior