Planera säkerhetskopiering av databaser > Skapa eller ändra ett säkerhetskopieringsschema
 

Skapa eller ändra ett säkerhetskopieringsschema

Alla ändringar görs på fliken Säkerhetskopieringar > Scheman för säkerhetskopiering.

För att skapa ett schema för säkerhetskopiering:

1. Klicka på Skapa schema.

2. Ange ett Schemanamn.

3. Välj typen av säkerhetskopia. Mer information finns i Välja typen av säkerhetskopia.

4. Ange säkerhetskopieringsmapp.

Du kan ange sökvägen till din egen mapp för säkerhetskopiering eller använda standardmappen för säkerhetskopiering. Om du vill ange sökvägen skriver du:

Windows: filewin:/sökväg-till-mapp-för-säkerhetskopiering/

macOS: filemac:/sökväg-till-mapp-för-säkerhetskopiering/

Information om vad du gör om inte sökvägen är giltig finns i Tips för giltiga mappar.

5. Ange schemainformationen. Mer information finns i Ange information om säkerhetskopieringsschema.

6. Klicka på Spara.

Kommentarer 

Ett nytt säkerhetskopieringsschema aktiveras som standard om nästa körningstid är giltig.

Ibland är det enklare att duplicera och redigera ett befintligt schema än att definiera ett nytt.

För att duplicera ett schema för säkerhetskopiering:

Markera schemat och klicka på Duplicera.

För att byta namn på ett schema för säkerhetskopiering:

1. Markera schemat och klicka på Inställningar.

2. Längst ner i inställningarna klickar du på Redigera och anger ett nytt namn.

3. Klicka på Spara.

För att ändra ett schema för säkerhetskopiering:

1. Markera ett schema och klicka på Inställningar.

2. Längst ner i inställningarna klickar du på Redigera.

3. Ändra schemat. Mer information finns i Ange information om säkerhetskopieringsschema.

4. Klicka på Spara.

Så här raderar du ett schema:

Markera ett schema och klicka på Radera.

Kommentarer 

I Admin Console kan du spara scheman till en inställningsfil och läsa in en inställningsfil för att återställa scheman som sparats. Mer information finns i Spara och läsa in scheman.

Information om hur du ställer in den standardmapp som visas för säkerhetskopiering finns i Inställningar för databas- och säkerhetskopieringsmappar.

Relaterade avsnitt 

Köra ett säkerhetskopieringsschema manuellt

Planera administrationsuppgifter