Ange information om säkerhetskopieringsschema

1. Ange Antal säkerhetskopior att spara.

2. I Ytterligare inställningar anger du om databasfilerna ska verifieras och om en tom kopia ska skapas vid säkerhetskopieringen.

Väljer du Verifiera utför FileMaker Server en kontroll för att bekräfta säkerhetskopians integritet. Detta alternativ kan upptäcka fel i säkerhetskopian. Det kan också göra att det tar mycket längre tid att genomföra säkerhetskopieringen och det kan göra andra aktiviteter på huvuddatorn långsammare.

Om du väljer Skapa tom kopia skapas en tom kopia av databasen. Den tomma kopian innehåller filens tabeller, layouter, scripts, utskriftsformat och fältdefinitioner utan några data.

3. Välj ett värde för Upprepa för schemat. Mer information finns i Exempel på upprepade scheman.

Tips  Upprepningsinställningar görs i en dialogruta som öppnas framför huvudfönstret. Du tillämpar ändringar du gör i dialogrutan genom att klicka utanför dialogrutan i huvudfönstret.

 

Välj

För att

En gång

Säkerhetskopiera databaser till standardmappen vid angivet datum och tid.

Varje dag

Säkerhetskopiera databaser till standardmappen en gång om dagen vid en specifik tidpunkt med start på det angivna datumet.

Varje vecka

Säkerhetskopiera databaser till standardmappen varje vecka på en eller flera dagar. För Veckodagar anger du de veckodagar då du vill köra schemat.

Var n:e dag

Skapa ett säkerhetskopieringsschema som har specifika intervall i dagar, t.ex. varannan, var 3:e eller var 4:e dag. För Kör varje väljer du intervallet i dagar.

Välj Startdatum eller låt aktuellt datum stå kvar.

Du kan konfigurera ett slutdatum för alla scheman, förutom En gång, genom att välja Ange slutdatum och sedan välja ett datum från kalendern.

Ställ in det Klockslag då du vill att schemat ska köras.

Relaterade avsnitt 

Planera säkerhetskopiering av databaser

Inställningar för databas- och säkerhetskopieringsmappar

Planera administrationsuppgifter