Planera administrationsuppgifter > Skapa eller ändra ett scriptschema > Exempel på upprepade scheman
 

Exempel på upprepade scheman

Följande exempel visar hur scheman fungerar när de körs mer än en gång. För ett schema som skapades och aktiverades kl. 16:30 idag, och om det är fredag idag:

 

Ett schema som har definierats på detta sätt

Körs på följande tider

Ett Dagligt schema som körs en gång per dag kl. 17:00, med slutdatumet 2018-12-31

Första gången är kl. 17:00 idag, fredag.

Nästa gång är kl. 17:00 i morgon, lördag.

Schemat fortsätter att köras en gång om dagen kl. 17:00, med den sista körningen 2018-12-31 kl. 17:00.

Ett Veckoschema som körs en gång per dag kl. 17:00, varje fredag, med slutdatumet 2018-12-31

Första gången är kl. 17:00 idag, fredag.

Nästa gång är kl. 17:00 nästa fredag.

Schemat fortsätter att köras en gång varje fredag kl. 17:00, sista gången 2018-12-31 kl. 17:00 (den sista fredagen före slutdatumet).

Schemat Var n:e dag som körs var tredje dag, med starttiden 17:00 utan angivet slutdatum

Första gången är kl. 17:00 idag, fredag.

Nästa gång är kl. 17:00 följande måndag.

Schemat fortsätter att köras var tredje dag kl. 17:00.

Kommentarer 

Schemat börjar köras vid den angivna tidpunkten men det kan hända att det måste vänta tills andra scheman slutförs innan det kan fortsätta. Om de andra schemana tar för lång tid, kan det hända att schemat inte hinner slutföras innan nästa schemalagda körning ska börja. Om detta händer hoppas nästa schemalagda körning över.

Relaterade avsnitt 

Ange information om scriptschema

Skapa eller ändra ett scriptschema

Planera administrationsuppgifter