Använda ett privat nyckellösenord

När du använder CLI-kommandot certificate för att skapa en certifikatsigneringsförfrågan (CSR) anger du ett nyckellösenord. Nyckellösenordet används för att kryptera och dekryptera den privata nyckelfilen, serverKey.pem.

När du importerar ett anpassat SSL-certifikat kombineras den privata nyckelfilen med certifikatfilen som du fick från certifikatutfärdaren (CA). För att slutföra processen måste du ange nyckellösenordet som du angav när du skapade certifikatsigneringsförfrågan (CSR).

Relaterade avsnitt 

Skydda dina data

Importera ett SSL-certifikat under driftsättning

Importera ett anpassat SSL-certifikat